Preciznost u polju: Slike iz vazduha prikazuju pravo vreme za žetvu kukuruza

Precizna poljoprivreda zahvaljujući satelitima: Od 2018. godine, KWS je u stanju da detektuje idealno vreme za žetvu silažnog kukuruza – zahvaljujući satelitskim snimcima koje pravi sistem jedinstven u celom svetu. Ako se desi ili ako to žele, zemljoradnici dobijaju preporuku koja je prilagođena svakom od njihovih polja ponaosob i poslata direktno na njihov mobilni telefon, u vezi sa najboljim trenutkom za berbu njihovih useva.

Novi sistem nazvan „SAT TS-Monitoring“ (Satelitsko praćenje suve materije) identifikuje sadržaj suve materije u biljkama koristeći satelitske slike. „Idealan procenat je od 30 do 35. Kukuruz požnjeven kada je sadržaj suve materije ispod 30 posto obično ima premalo skroba. Ako je sadržaj iznad 35 posto, može doći do većih gubitaka prilikom skladištenja“, objašnjava rukovodilac projekta Fabijan Boke (Fabian Böke). Prostorna rezolucija sistema koju je KWS razvio u okviru kompanije samo je nekoliko metara. To znači da može da analizira pojedinačna polja ili njihove delove. Početna ispitivanja na 90 farmi širom Nemačke potvrđuju pouzdanost sistema u različitim klimatskim oblastima. Od 2019. godine, sistem će biti dostupan svim zemljoradnicima u Nemačkoj.

KWS značajno doprinosi naročito efikasnoj zemljoradnji svojim novim sistemom. „Zemljoradnici ulažu puno truda u negovanje biljaka tokom cele sezone. Ali žetva tih biljaka u pogrešno vreme može značiti da korišćeni resursi, poput semena, poljoprivredne opreme, dizel goriva i radnog vremena, na kraju ne daju najbolje moguće rezultate. Predviđanje pomoću satelita osigurava maksimalni prinos“, kaže Boke.

Zemljoradnik Matijas Ebmejer (Matthias Ebmeyer) već koristi sistem i potvrđuje njegove prednosti: „Pre uvođenja SAT TS-Monitoring sistema, sadržaj suve materije je utvrđivan ručnim uzorkovanjem – biljka kukuruza je odstranjivana. Sistem praćenja je mnogo olakšao taj postupak.“ Konkretno, sposobnost predviđanja idealnog vremena za žetvu je od velike koristi kada je reč o organizovanju logistike“, kaže Ebmejer koji ima pogon za biogas pored farme u okrugu Herford.

Prognoze za pojedinačna polja

KWS već ima mrežu pokretnih mernih uređaja za testiranje sadržaja suve materije biljaka kukuruza na terenu („praćenje suve materije“). Međutim, širom Nemačke postoji mnogo veoma različitih malih klimatskih oblasti, kao u Bavarskoj i Baden-Wurtembergu (Baden-Württemberg). Bilo je teško uzimati uzorke na svim ovim lokacijama za kratko vreme i analizirati ih dovoljno brzo. „Korišćenjem prethodne metode praćenja suve materije analizirali smo tri nasumično odabrane biljke sa svakog polja da bismo doneli odluku o celom polju“. Međutim, razilaženja su velika: Biljke na obodima polja često sazrevaju pre od onih u centru. Slike iz vazduha daju potpunu sliku bez obzira da li polje ima 3 ili 300 hektara, pošto satelit snima celo polje. „Nikada pre nije postojalo tako nešto“, kaže Boke i dodaje: „U narednim godinama ćemo biti još bolji jer će sistem i njegov algoritam moći da daju tačniji odraz stvarnosti na osnovu više podataka.“

Kako sistem funkcioniše

Sateliti orbitiraju oko Zemlje u pravilnim intervalima i omogućavaju slike svakog posebnog polja u gotovo stalnom ciklusu od približno svaka tri do četiri dana. Zasejan kukuruz raste i, između ostalog, menja boju – od svetlo zelene do tamno zelene. To znači da se spektar svetlosti koji reflektuju biljke takođe menja – i sateliti to uhvate. Algoritam koji je kreirao KWS može zatim da koristi te slike da veoma precizno izračunaju sadržaj suve materije biljaka. Kao rezultat zemljoradnici mogu da dobiju najbolju moguću žetvu najvišeg kvaliteta zahvaljujući slikama iz vazduha. SAT TS-Monitoring sistem besplatno je dostupan poljoprivrednicima u sklopu ponude na mreži „CultiVent“, pod uslovom da uzgajaju KWS sorte.

Primer precizne poljoprivrede

Sistem je primer onoga što se zove „precizna poljoprivreda“. Senzori, podaci merenja i satelitski podaci obezbeđuju poljoprivrednicima preciznu sliku svakog polja i na osnovu tih informacija oni mogu tačno i namenski da prilagode svoje odluke. Takođe, precizna poljoprivreda omogućava čak i identifikaciju razlika unutar polja. S obzirom da se zemlja i populacije biljaka analiziraju sve do veoma malih oblasti, polja se mogu kultivisati sa izuzetnom preciznošću. Na primer, seme se može sejati ili se može primeniti đubrivo sa preciznošću u centimetar. „Površine se đubre i navodnjavaju samo ako je neophodno. Rezultat toga je efikasnija upotreba resursa pa time i veća održivost“, kaže Boke. To je jedan od glavnih ciljeva kojima KWS teži svojom ponudom poljoprivrednicima.

Osnovne informacije: precizna poljoprivreda – digitalna revolucija u zemljoradnji

Jedni je zovu „pametna poljoprivreda“, drugi „precizna poljoprivreda“. Ali oba termina znače isto: prilagođena kultivacija polja uz pomoć analize podataka i digitalno kontrolisanih mašina. To mogu biti dronovi opremljeni kamerama, koji preletaju preko polja i detektuju bolesti biljaka. Ili roboti koji automatski razlikuju korov od useva i zatim ga mehanički uklanjaju.

Široka osnova za donošenje odluka

Druge mašine prikupljaju informacije o prinosu u različitim delovima polja tokom žetve i prenose ih u digitalnu datoteku polja. To često pokazuje da se prinos značajno razlikuje u razmaku od samo nekoliko metara. Kombinovanjem svih ovih podataka, poljoprivrednici mogu vremenom da izgrade sve veću bazu podataka koja bi im omogućile da donose pouzdanije odluke.

Prilagođene i pouzdane

Mašine i digitalna tehnologija takođe pomažu poljoprivrednicima da praktično iskoriste svoje znanje: Seme, đubrivo, voda ili pesticidi više se ne raspoređuju ravnomerno po poljima već se primenjuju na način kako je izmereno, kvadratni metar po kvadratni metar. Rezultat: prave količine đubriva i seme na tačnom mestu. Time se čuvaju resursi i doprinosi održivoj poljoprivredi – u korist poljoprivrednika i životne sredine.

Nove koristi – precizno do poslednjeg centimetra

Dronovi i sateliti koji lete iznad polja na različitim visinama omogućavaju preciznu poljoprivredu. Njihove kamere detektuju stepen pokrivenosti zemlljišta i tip vegetacije. Sateliti prelaze preko iste tačke na svakih nekoliko dana. Uzastopne slike koje oni snime otkrivaju kako se razvijaju biljke na određenom polju. Pametni algoritmi se mogu koristiti za analizu tih fotografija i stvaranje novih prednosti: Moguće je identifikovati brzinu rasta ili opasnost od bolesti, zatvaranje nadzemnog dela biljke ili idealno vreme za berbu – za preciznošću do poslednjeg centimetra. Ljudi nisu mogli da postignu ništa od toga. Mnogi univerziteti, kompanije i startap preduzeća istražuju mogućnosti koje nudi „Poljoprivreda 4.0“ pošto se ponekad poziva kao referenca na termin „industrija 4.0“ tj. povezana proizvodnja.

Precizna kontrola

Evropska unija naglašava važnost precizne poljoprivrede. Studija koju je odobrio Evropski parlament dolazi do sledećeg zaključka: „Imajući u vidu buduće potrebe društva i životne sredine, glavni izazov za EU poljoprivredu biće njena sposobnost da osigura visoki nivo produktivnosti uz istovremeno unapređivanje zaštite prirodnih resursa. Precizna poljoprivreda je zasnovana na informacijama i predstavlja pristup upravljanju poljoprivrednim dobrima koji je osmišljen tako da poboljša poljoprivredni proces preciznim upravljanjem korak po korak.“

DLG: Digitalizacija igra ogromnu ulogu

„Ciljevi proizvodnje hrane i zaštite životne sredine mogu se međusobno sukobiti“, navodi se u jednom akademskom radu Nemačkog poljoprivrednog društva (DGL). I: „(…) neophodno je dakle – naročito u Nemačkoj, glavnoj lokacijii za poljoprivredu – pronaći rešenja za konflikte koji su podržani širokim društvenim konsenzusom. Potrebni su novi, perspektivni koncepti koji su prilagođeni različitim lokacijama i koji jačaju konkurenciju. Digitalizacija će u tome igrati ogromnu ulogu.“

Tržište od milijardu dolara

Ništa manje važno, pitanja od ekonomskog značaja. Poljoprivredni stručnjaci iz konsultantske firme Accenture procenjuju da će globalno tržište za usluge digitalne poljoprivrede porasti na 4,55 milijardi dolara do 2020. godine, i zapažaju sledeće: „Veća upotreba usluga digitalne poljoprivrede je od vitalnog značaja ne samo za poboljšanje finansijskog učinka poljoprivrednog dobra, već i za zadovoljenje potreba rastuće populacije za hranom.“

Povratak na glavnu stranicu

Vaš kontakt

Ivana Gligorijević
Ivana Gligorijević
Marketing menadžer za Jugoistočnu Evropu
Pošaljite e-mail
Sofija Stoiljković
Sofija Stoiljković
Marketing menadžer
Pošaljite e-mail
KONTAKT
Slađana Lukač
Slađana Lukač
Marketing asistent
Pošaljite e-mail
KONTAKT