• KWS LAURO

  Rani hibrid za visoke prinose

  FAO 290

  • Visok potencijal prinosa za grupu ranih hibrida
  • Veoma dobra stabilnost prinosa
  • U uslovima stresa ima sinhronizovano prašenje i svilanje

  Prednosti

  • U stresnim uslovima pokazuje odličnu stabilnost broja redova zrna i mase zrna

  Više o hibridu saznajte ovde:

  Za dodatne informacije o hibridu KWS LAURO

  Da li već znate...?

  Limit lista
  Rezultati