• KWS0921_Italy_Farm02_02174.jpg
    Zber kukurice

Zber kukurice 2023: myKWS vás podporuje od sejby až po zber

Využite naše digitálne riešenia na dosiahnutie optimálnych výnosov - zadarmo:

  • Kalkulačka nákladov na sušenie
  • Kontrola vitality poľa - satelitné mapy zobrazujúce informácie o vitalite vášho porastu
  • Poľný prieskumník - všetky podrobnosti o vašich poliach ako na dlani

Objavte myKWS - digitálnu poradenskú službu pre poľnohospodárov

Tisíce poľnohospodárov po celom svete využívajú celoročné poradenské a digitálne služby spoločnosti KWS prostredníctvom aplikácie myKWS.

Aj v čase, keď regionálny zástupca KWS nemôže byť k dispozícii osobne, budete mať naše odborné informácie a odporúčania k dispozícii prostredníctvom našej platformy myKWS.

myKWS vám poskytuje celý rad digitálnych služieb pre dôležité rozhodnutia týkajúce sa pestovania, napr. vyhodnotenie satelitných snímok alebo praktické kalkulačky pre plánovanie a analýzu. Vďaka kombinácii našich osív, odborného poradenstva a elektronických služieb môžete dosiahnuť na konci sezóny vyššie výnosy a zvýšite svoj zisk.

Používanie platformy myKWS a súvisiacej aplikácie je bezplatné. Zadarmo tak máte prístup ku všetkým základným funkciám, akými sú sezónne technické informácie, nástroje a kalkulačky.

Nájdite konzultanta