• hand_fasst_maisblatt_an.jpg
    Ako bojovať s vijačkou kukuričnou

Vijačka kukuričná - jeden z naväčších škodcov pri pestovaní kukurice

Víjačka kukuričná (lat. Ostrinia nubilalis) patrí do radu motýľov. Je to jeden z najdôležitejších škodcov kukurice.

Nižšie sa dozviete viac o biológii tohto škodcu a možných kontrolných opatreniach.

Klas napadnutý vijačkou kukuričnou

Klas napadnutý vijačkou kukuričnou

Vývojový cyklus

Kladenie vajíčok sa začína v júni, kedy samičky vijačky kladú vajíčka na spodnú stranu listov kukurice. Znáška vajíčok pozostáva až zo 40 vajíčok zlepených do súvislej vrstvy. Larvy sa vyliahnu po približne 10 až 14 dňoch. Následne sa larvy zavŕtajú do rastliny a prežierajú sa smerom dole zo stonky ku koreňu.

Počas tejto doby larvy prechádzajú rôznymi fázami. Víjačka kukuričná hybernuje ako larva vo fáze L5 vo zvyškoch stonky kukurice v pôde. V tomto štádiu prekoná zimu a následne pokračuje jej vývoj. Dospelý motýľ po vyliahnutí znova vyhľadáva porasty kukurice. Vijačka kukuričná tvorí jednu až dve generáciu ročne. Najmä druhá generácia poškodzuje klasy a podporuje infekciu hubou Fusarium.

Príznaky a škodlivé účinky vijačky kukuričnej

Dierky v stonke

Poškodenie rastlín kukurice je spôsobené požerom lariev. Larvy sa liahnu na spodnej strane listov kukurice. Odtiaľ putujú ku stonke a vŕtajú sa do rastliny. Larvy si požerom tvoria svoju cestu dole stonkou smerom ku koreňu. Zvyčajne sa nedokážu prejesť cez kolienka (nódium) kukurice, preto si vyvŕtajú cestu z rastliny pred kolienkom a späť do stonky kukurice. Typickými príznakmi napadnutia kukurice sú otvory okolo kolienok a zbytky exkrementov.

Oslabené rastliny

Vijačka kukuričná, ktorá sa živí v stonke rastliny, narúša transport vody a asimilátov v rastline a obmedzuje výkonnosť rastliny. Okrem toho značne trpí aj stabilita stonky kukurice. Preto ďalším typickým príznakom napadnutia víjačky sú zlonemé a oslabené rastliny.

Napadnutie kukuričného klasu

Larvy víjačky môžu napádať aj klas kukurice a priamo ho poškodiť. Požerky na klasoch tiež poskytujú vynikajúce vstupné miesta pre patogény, ako je Fusarium. Preto napadnutie vijačkou vedie k zvýšenému riziku infekcie touto hubou.

Možné spôsoby boja proti vijačke kukuričnej

Mechanicky

Pretože vijačka prezimuje ako larva v rastlinných zvyškoch, veľmi účinným spôsobom kontroly je mulčovanie zvyškov rastliny. Mulčovanie zvyškov podporuje rozkladné procesy a zbavuje vijačku možnosti prezimovať. Hlboká orba znižuje percento vyliahnutých motýľov v máji. Pretože motýľ je vysoko mobilný a aktívne vyhľadáva kukuričné porasty, je veľmi dôležité, aby sa mechanické zásahy vykovávali plošne.

Biologicky

Jednou z metód biologickej kontroly víjačky je použitie parazitickej osičky trichogramma. Osy trichogrammy kladú svoje vajíčka do vajíčok víjačky, pričom larvy trichogrammy po vyliahnutí žerú vajíčka víjačky zvnútra. Preto by mal byť dátum aplikácie čo najbližšie k dátumu kladenia vajíčok vijačky. Osy trichogramma sa môžu šíriť ručne pomocou kapsúl alebo môžu byť rozptýlené letecky.

Chemicky

Vijačka kukuričná môže byť tiež regulovaná insekticídne. Je ale nevyhnutné aplikovať insekticídy v pravý čas. Ideálne je ošetrenie počas letového vrcholu dospelých motýľov alebo v období liahnutia lariev.

Nájdite svojho konzultanta