KAMPARIS

FAO 360

  • Hlavné využitie: na zrno
  • Doplnkové využitie: na siláž

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: stredná
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 67 – 72 tis./ha

Popis

Stredne skorý zrnový hybrid vyznačujúci sa rýchlym počiatočným rastom. Po vynikajúcich výsledkoch v štátnych odrodových skúškach v ÚKSÚP-e v sortimente stredne skorého zrna bol zaregistrovaný už po dvoch rokoch skúšania. V prvom roku skúšania dosiahol úrodu 10,31 t/ha, čo predstavovalo 104,3 % na priemer kontrolných odrôd.

Mohutný, hrubý, dobre ozrnený klas s vysokou HTZ poskytuje vynikajúci základ na dosahovanie vysokých úrod zrna v kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. Klinovitý tvar zrna je predpokladom dobrého uvoľňovania vody, čo predstavuje neodmysliteľný parameter zrnového hybridu s ohľadom na ekonomiku pestovania a zberu kukurice. KAMPARIS je hybrid veľmi dobre etablovaný v okolitých krajinách, ktoré sú podobne ako Slovensko vystavené podmienkam teplotného stresu a vlahového defi citu.

Nájdite svojho konzultanta