KARPATIS

FAO 330

  • Hlavné využitie: na zrno
  • Doplnkové využitie: na bioetanol

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: rýchle
  • Uvoľňovanie vody: veľmi rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 72 – 77 tis./ha

Popis

Stredne skorý zrnový hybrid určený do repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti. Ide o mimoriadne plasticky hybrid, čo dokazuje aj veľmi vysoká úspešnosť registrácie v rámci Európy – okrem Slovenska bol registrovaný aj v Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a v Moldavsku. V slovenskom ÚKSÚP bol vďaka stabilne vysokým úrodám zaregistrovaný už po dvoch rokoch s dvojročným priemerom úrod na úrovni 107,6 % na priemer kontrolných odrôd. KARPATIS dosahoval veľmi vyrovnané výsledky aj v našich pokusoch naprieč Európou, čo len potvrdzuje adaptačnú schopnosť tohto hybridu.

KARPATIS poskytuje vysoké úrody pri veľmi priaznivom termíne zberu, čím poskytuje dostatok času na predsejbovú prípravu pôdy pre pšenicu aj počas mokrejších rokov, čomu pomáha jeho veľmi dobré uvoľňovanie vody v procese dozrievania.

KARPATIS patrí medzi hybridy označené ako PLUS4GRAIN, ktoré vám poskytnú nadštandardné úrody v podmienkach priemernej a vysokej úrodovej hladiny.

Dátový hárok KARPATIS
Nájdite konzultanta