MAGENTO

FAO 290

  • Hlavné využitie: na zrno
  • Doplnkové využitie: na bioetanol

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: rýchle
  • Uvoľňovanie vody: veľmí rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 77 – 82 tis./ha

Popis

Skorý zrnový hybrid určený do podmienok repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti, kde poskytuje medziročne vysoké úrody pri veľmi nízkej zberovej vlhkosti. Veľmi rýchle uvoľňovanie vody dovoľuje pozberať MAGENTO výrazne skôr a pripraviť tak pôdu pre následné plodiny s časovým predstihom. V parametri zberovej vlhkosti prekonáva aj skoršie hybridy kukurice.

MAGENTO dosiahol najvyššiu úrodu suchého zrna v interných prevádzkových pokusoch organizovaných na Slovensku v roku 2017, 2018 a rovnako aj v roku 2019 vo svojom sortimente. Tento skorý zrnový hybrid exceloval aj v podmienkach Rakúska a okolitých krajín.

Na priloženom grafe môžete vidieť úrodový rozdiel medzi MAGENTOM, potenciálnymi novošľachtencami, referenčným hybridom KWS 2323 a konkurenčným hybridom s FAO 300. MAGENTO všetky ostatné hybridy prekonal v úrode, ako aj v zberovej veľkosti. Rozdiel v úrode medzi MAGENTOM a starším hybridom KWS 2323 bol až 0,65 t/ha a vlhkostný rozdiel predstavoval 1,1 %. To len potvrdzuje kvality tohto zrnového hybridu.

Dátový hárok MAGENTO
Nájdite konzultanta