Hybridy PLUS4GRAIN

PLUS4GRAIN.png

Bratislava, 27.10.2020

V minulom roku sme na slovenský trh uviedli skupinu hybridov s označením PLUS4GRAIN. Toto pomenovanie zahŕňa kukuričné hybridy určené pre vaše úrodnejšie polia, pričom tieto hybridy maximálne zužitkujú podmienky prostredia a ich úrody (vo vyššej úrodovej hladine) budú vyššie, ako by ste očakávali.

K ich najcharakteristickejším spoločným vlastnostiam patria:

  • Schopnosť maximálne využiť všetky zdroje prostredia.
  • Viac zŕn na klase.
  • Vyššia HTZ.
  • Efektívne prijímanie dostupnej vody a živín.


Pod označením PLUS4GRAIN nájdete v našej ponuke aktuálne štyri hybridy – KARPATIS (FAO 330), KWS SMARAGD (FAO 350), KWS KASHMIR (FAO 380) a tohtoročnú novinku KWS INTELIGENS (FAO 390). Všetky prešli náročným procesom selekcie tak v európskych, ako aj v slovenských podmienkach. Selekčný proces prebiehal dlho a na výber vhodných hybridov bola použitá medzinárodná sieť maloparcelových pokusov, ktorá reflektuje lokality s rôznym priebehom agroklimatických podmienok prostredia, rozdielnych úhrnov zrážok, rôznych súm efektívnych teplôt, ako aj rozdielnych úrovní agrotechniky.

Kľúčom na poznanie reakcie hybridu na podmienky prostredia pritom nie je len sledovanie výšky jeho úrody, ale aj hodnotenie jeho fenologických prejavov počas troch kľúčových fáz:

  • fáze pred kvitnutím kukurice,
  • fáze kvitnutia a opelenia kukurice,
  • fáze nalievania zrna a tvorby úrody.

Počet znakov, ktoré sa v tomto procese hodnotia, je vysoký a veľmi komplexný. Z najvýznamnejších môžeme spomenúť jarný štart, odolnosť voči chladu a herbicídom, reakciu na odnožovanie, reakciu na poškodenie listov slnečným žiarením a nedostatok prijateľnej vody v pôde, reakciu na choroby, synchronizáciu kvitnutia, stonkové a koreňové poliehanie, pozíciu metliny na začiatku a na konci kvitnutia, počet vetiev metliny, stay-green efekt, počet radov v klase, HTZ, výšku úrody a na záver aj stabilitu všetkých spomenutých znakov.

Výsledkom tejto enormnej práce je poznanie reakcie hybridov kukurice na rôzne podmienky prostredia. Význam tejto práce potvrdzujú výsledky hybridov PLUS4GRAIN v prevádzkových pokusoch aj na bežných plochách.

Pre viac informácii kontaktujte našich regionálnych zástupcov.

Nájdite svojho konzultanta