CRISTIANO KWS

Hybrid s vynikájúcou odolnosťou voči Phoma spp.

 • Typ odrody: hybrid
 • Rýchlosť rastu na jeseň: rýchla
 • Rýchlosť rastu na jar: stredná

Charakteristika

 • Termín kvitnutia: stredne neskorý
 • Termín dozrievania: stredne neskorý
 • Výška rastliny: veľmi vysoká
 • Úroda semien: veľmi vysoká
 • Úroda oleja: veľmi vysoká

 • Olejnatosť: vysoká
 • Odolnosť proti vyzimovaniu: veľmi vysoká
 • Odolnosť proti poliehaniu: veľmi vysoká
 • Odolnosť proti fómovej hnilobe: veľmi vysoká
 • Odolnosť proti sklerotínii: stredná

CRISTIANO KWS dátový hárok
Nájdite svojho konzultanta