GORDON KWS

Výborný aj v suchých rokoch

 • Typ odrody: hybrid
 • Rýchlosť rastu na jeseň: vel'mi rýchla
 • Rýchlosť rastu na jar: vel'mi rýchla

Charakteristika

 • Termín kvitnutia: skorý
 • Termín dozrievania: stredne skorý
 • Výška rastliny: vysoká
 • Úroda semien: veľmi vysoká
 • Úroda oleja: veľmi vysoká

 • Olejnatosť: vel'mi vysoká
 • Odolnosť proti vyzimovaniu: vysoká
 • Odolnosť proti poliehaniu: vysoká
 • Odolnosť proti fómovej hnilobe: vysoká
 • Odolnosť proti sklerotínii: stredná

GORDON KWS dátový hárok
Nájdite svojho konzultanta