• IMG_5302.jpg
  Гібридне жито – силос
  з цільної рослини

Гібридне жито KWS – альтернативний субстрат для виробництва біогазу

Географічний потенціал

Гібридне жито дуже стійке і може перенести більшість ситуацій, проте максимальні врожаї отримують аграрії з регіонів з великою кількістю опадів і більш важкими ґрунтами, і тут жито є найбільш підходящою культурою для виробництва біогазу.

Період заготівлі припадає на другу половину червня, що створює можливість для заготівлі більшої кількості субстрату для біогазової станції і зменшує навантаження на кормозаготівельну техніку при заготівлі силосу з кукурудзи. Також посів гібридного жита на силос можна розглядати як пожнивний посів, а не посів основної культури для виробництва біогазу.

Енергетичний потенціал

Гібридне жито – корисний субстрат, який можна використовувати на заводі з виробництва біогазу протягом усього року. Його можна використовувати для врівноваження високої продуктивності субстратів енергетичного буряка або кукурудзи, забезпечуючи таким чином альтернативне джерело поживних речовин для бактерій в біореакторі і стабілізуючи вихід газу.

  Енергетична кукурудза Гібридне жито
Вихід зеленої маси (т/га) 60 35-40
% сухої речовини 27-31 33-36
Вихід біогазу м3/т (зелена маса) 200 200
Конверсія метану, % 53 54
Вихід метану м3/т (зелена маса) 105 108
Вихід метану м3/га 6300 4320

Джерело даних: KWS SAAT AG

У цьому відношенні гібридне жито при використанні разом з кукурудзою на біогазовому заводі створює синергетичний ефект за рахунок поліпшення виходу газу, оскільки воно збільшує тривалість часу, протягом якого кукурудза виробляє метан в біореакторі.

Змішуючи 25% гібридного жита з 75% кукурудзи, менеджери заводів можуть збільшити вихід газу майже на 15% порівняно з використанням лише кукурудзи.

Ранній збір урожаю, коли частка сухої речовини в культурі становить 30-35%, забезпечує кращий вихід газу і знижує витратипроти гібридного жита, що вирощується на зерно.

Гібридне жито є відносно малозатратною культурою, поєднує високий вихід зеленої маси (близько 45 т/га) та може дати більш високий вміст сухої речовини, порівнюючи з буряком і кукурудзою. Гібридне жито як цільна рослина, що вирощується в сівозміні разом з кукурудзою, дає більш ранній урожай і значні переваги для сівозміни.

Як порівняти з іншими озимими зерновими культурами гібридне жито надзвичайно універсальне. Воно має виняткову зимостійкість і добре переносить пізньоосінній посів, оскільки жито добре укорінюється і демонструє швидке ранньовесняне відновлення вегетації.

Зерно, повне енергії, і є хорошим джерелом корму для бактерій з високим виходом газу.

Вибір гібриду

Досвід KWS демонструє, що гібридне жито має більший потенціал, ніж всі інші зернові культури.

Нові гібриди озимого жита можуть давати вихід зеленої маси до 50 т/га. Біогазові гібриди за врожайності 50 т/га дають вихід біогазу 4860 м3/га; для порівняння, традиційні сорти жита дають 3000 м3/га.

Наша селекційна програма орієнтована на гібриди жита з високим кущінням, що забезпечують високу густоту стеблостою. Дані гібриди мають швидке раннє відновлення вегетації, стабільність росту і стабільні характеристики в польових умовах, а також високий вихід сухої речовини.

Селекційна діяльність KWS зосереджена на створенні гібридів, які здатні забезпечити коротку сівозміну: деколи можливе раннє збирання (початок травня), що дає можливість посіву енергетичного буряка або кукурудзи на силос. Гібридне жито нового покоління може дати виробникам значно вищий урожай, ніж традиційні сорти.

Підстави використання гібридного жита у виробництві біогазу

 • Впровадження керівних принципів озеленення на основі розширення сівозміни
 • Відновлення рослинного покриву взимку
 • Розширення вікна відновлення для решток після ферментації
 • Розрив робочих піків у виробництві силосної кукурудзи
 • Використання технології, складських потужностей і ноу-хау
 • Зменшення випадків дефіциту субстрату
 • Достатній час для оптимальної підготовки ґрунту під озимий ріпак або сівозміну
 • Активна боротьба з Лисохвостом мишохвостиковим за рахунок щільних посадок і раннього збирання врожаю

Агрономія

Гібриди озимого жита можна до середини жовтня. Вони мають добре розвинену кореневу систему, яка витягує поживні речовини і воду з глибших ділянок ґрунту, ніж більшість злаків. Це зводить до мінімуму втрати азоту взимку, а також може допомогти мінімізувати ерозію ґрунту.

Час посіву Дата Норма висіву, м2
Ранній Початок вересня - середина вересня 180-200
Середній Середина вересня - кінець вересня 200-220
Пізній Початок жовтня - середина жовтня 220-230

Джерело даних: KWS Lochow GmbH

Звичайною практикою є застосування 120-160 кг N/га, причому 60% вноситься на початку вегетативного росту, а решта 40% – у фазі початку виходу в трубку. Агрохімічні витрати мінімальні. Бура іржа є основним захворюванням листя, що вражає жито, і зазвичай потрібен 1 обробіток фунгіцидами в залежності від регіону вирощування та ризику появи іржі.

Використання поживних речовин

Максимальна кількість сухої речовини і подальше виробництво біогазу відбувається за рахунок силосування, коли зерно перебуває на стадії молочної стиглості. Якщо залишити урожай для дозрівання до кінця червня і зрізати його на стадії воскової стиглості, можна вдвічі збільшити вихід біогазу в порівнянні зі зрізанням при появі колоса.

  N/га Р/га К/га Регулятор росту
Легкі ґрунти Важкі ґрунти
Стадія розвитку 25 60-80 кг        
Стадія розвитку 31 45-60 кг     1.0-1.5 л/га-ССС 1.3-1.5 л/га-ССС
           
  105-140 кг 60 кг max 120 кг max

Джерело даних: KWS Lochow GmbH

Гібридне жито – порівняння виходу

Порівняно із пшеницею, ячменем або тритикале, гібридне жито дає більше соломи та аналогічну врожайність. Саме цей, вищий потенціал біомаси, робить його кращим варіантом для використання у виробництві біогазу.

Щоб домогтися оптимального механічного подрібнення всього врожаю, комбайн повинен бути обладнаний зерновими дробарками з катками, які можуть працювати з різною швидкістю (до 60%). Мета полягає в тому, щоб якомога більша частина врожаю могла контактувати з молочнокислими бактеріями, що дасть їм змогу швидко розмножуватися. Це також підвищить ефективність будь-якого консерванта для силосування.

Оскільки стебла жита по суті порожнисті, в силос надходить багато кисню. З цієї причини для досягнення найкращих результатів подрібнювач потрібно налаштувати на довжину подрібнення від 6 до 10 мм. Це допоможе досягти рівня насипної щільності понад 230 кг сухої речовини на м3 після інтенсивного ущільнення в бурті. Відносно спекотні умови збору врожаю можуть призвести до збільшення кількості мікроорганізмів. Це може негативно позначитися на силосі, приводячи до великих втрат енергії під час зберігання і потенційного накопичення токсичних побічних продуктів в бурті.

Відповідний консервант для силосування знизить природний ріст молочнокислих бактерій в рослині.

Збір урожаю/зберігання

Збір урожаю на стадії від пізньої молочної стиглості до ранньої воскової стиглості забезпечує вихід сухої речовини на рівні близько 32-38% (макс. 40%) та співвідношення зерна та соломи 1:1.

Фаза розвитку Час скошування Суха речовина (%) Вихід біогазу м3 (зелена маса)
Прапорцевий листок Початок травня <20% <100
Цвітіння Кінець травня 20-25% 130-160
Зерно на стадії молочної стиглості Середина червня 30-35% 200-230

Джерело даних: KWS Lochow GmbH

Порівняння виходу рослинної маси зернових культур

Гібриди озимого жита KWS забезпечують більш високу врожайність, ніж традиційні сорти, і в умовах України, як правило, показували дуже високий врожай зеленої маси на рівні 38-45 т/га. Головне – обрати гібриди з відповідною агрономією та низьким ризиком вилягання, які демонструють стабільно високі рівні врожаю.

Джерело даних: KWS Lochow GmbH

Джерело даних: KWS Lochow GmbH

Отже, виробники біогазу можуть максимально збільшити вихід газу, застосовуючи посівну суміш, яка забезпечує широкий спектр сировини для високого виходу газу і яка також демонструє стабільність в рамках сівозміни. Кукурудза, рослинна маса зернових культур і енергетичний буряк мають найбільший потенціал в більшості умов України.

Знайти представника у вашому регіоні