• zuckerruebenbestand.jpg
  Удобрення цукрових буряків

Корисні поради щодо внесення добрив при вирощуванні цукрових буряків

Щоб отримати високий врожай і високу якість цукрових буряків, слід мати на увазі, що буряки дуже вибагливі до поживних речовин і мікроелементів під час сівозміни, тому рекомендується вносити основне добриво перед посівом буряків. Внесення у ґрунт калійних, фосфорних і магнієвих добрив часто виконується навіть під час самого вирощування цукрових буряків.

Азот

Азот потрібен для здійснення важливих функцій обміну речовин у рослинах. При вирощуванні цукрових буряків азот особливою мірою відповідає за збільшення маси. Тому підвищення до певного ступеня дози азоту сприяє підвищенню врожаю буряків і скоригованого виходу цукру (BZE).

Як свідчать дані Графіку 1, в дозах азотних добрив існує певна зона оптимуму, в якій можна досягти максимального скоригованого виходу цукру. Якщо кількість азотних добрив продовжує зростати, то збільшується і вміст амінного азоту, що призводить до зменшення вмісту цукру. Тому щодо азотних добрив необхідно знаходити компроміс між урожайністю буряків і високим вмістом цукру.

Графік 1. Вплив доз внесення азотних добрив на врожайність і цукристість буряків цукрових

Графік 1. Вплив доз внесення азотних добрив на врожайність і цукристість буряків цукрових

Лише 15% спожитого азоту містяться в коренеплоді, а більша частина знаходиться в стеблах та листках. Тому під час збирання врожаю важливе значення для якості має правильне обрізування коренеплодів. Надто високе обрізування через наявність залишків гички підвищує вміст азоту в буряках. Високий вміст азоту в цукрових буряках особливо негативно впливає на їхню якість.

Для утримання вмісту амінного азоту на якомога нижчому рівні необхідно дотримуватися таких правил:

 • Відповідні рівні удобрення азотними добривами: при цьому слід обов’язково враховувати результати дослідження ґрунту (на Nmin або дослідження електро-ультрафільтраційним методом – EUF). Оскільки молоді рослини цукрового буряка потребують азоту саме на початку наростання їхньої маси, азотне удобрення слід проводити своєчасно. Високі дози внесення азоту до кінця вегетаційного періоду можуть значно знизити якість буряка. На графіку 2 показаний процес поглинання азоту та зростання ваги гички та коренеплоду, а також вмісту цукру.
 • Правильне обрізування коренеплодів: вміст азоту в буряках особливо підвищують залишки гички.
 • Час збирання врожаю: різні гібриди придатні для раннього, і, особливо, до пізнішого збирання врожаю.
 • Вибір гібриду: окремі гібриди значно відрізняються між собою саме за вмістом амінного азоту. Тому, обираючи гібрид, треба звертати особливу увагу на вміст амінного азоту.

Графік 2. Процес поглинання азоту та зростання ваги гички, коренеплоду та вмісту цукру

Графік 2. Процес поглинання азоту та зростання ваги гички, коренеплоду та вмісту цукру

Взагалі слід мати на увазі, що із внесенням азотних добрив у кількості, що перевищує оптимум, зростає головним чином вміст амінного азоту, тоді як на такі параметри якості як вміст калію та натрію удобрення азотними добривами майже не впливає (графік 3).

Дані багаторічних досліджень показують, що на кожні 20 кг азоту на гектар вище оптимального рівня вміст амінного азоту в 1000 г буряка зростає на 1 ммоль.

Графік 3. Вплив азотних добрив на вміст патокоутворювальних інгредієнтів цукрових буряків

Графік 3. Вплив азотних добрив на вміст патокоутворювальних інгредієнтів цукрових буряків

Калій та натрій

Калій виконує незамінні функції для буряка: він активує важливі ферменти, сприяє всмоктуванню води та її транспортуванню, підвищує асиміляційну здатність та покращує транспортування асимілятів. Натрій відіграє меншу роль в обміні речовин у буряку і в більшості випадків може бути замінений калієм. Все ж, незважаючи на це, натрій справляє позитивний вплив на продуктивність буряка.

З іншого боку, надто високий вміст калію та натрію в буряках призводять до зниження якості, зменшуючи вихід цукру. Тому для зниження вмісту калію та натрію в буряках для заводської переробки треба дотримуватися деяких положень:

 • відповідна доза внесення калійних добрив: краще за все скоригована згідно даних дослідження ґрунту;
 • правильний вибір гібриду: окремі гібриди значно відрізняються за вмістом калію та натрію;
 • правильне обрізування коренеплодів: калій та натрій містяться в особливо великих кількостях у зелених частинах рослини та у верхівці коренеплоду (мал. 1);
 • час збирання врожаю: споживання калію рослиною закінчується, як правило, в середині вересня, тоді як протягом решти періоду вегетації спожитий калій лише перерозподіляється у рослині. Оскільки в цей час ще відбувається значне наростання маси, вміст калію зменшується за пізнішого збирання врожаю.

Мал. 1. Вихід цукру і вміст патокоутворювальних K та Na в різних морфологічних частинах коренеплоду цукрового буряка

Мал. 1. Вихід цукру і вміст патокоутворювальних K та Na в різних морфологічних частинах коренеплоду цукрового буряка

І цукор, і патокоутворювальні речовини розподілено в коренеплоді нерівномірно. Вміст цукру зростає в напрямку від вісі стеблини крізь гіпокотиль до кореневої зони. Найбільша частка калію та натрію міститься, навпаки, у верхніх частинах цукрового буряка. Цей факт має при збиранні врожаю особливе значення. Якщо головка коренеплоду зрізається недостатньо глибоко, то, хоча маса врожаю й зростає, водночас значно погіршується якість.

Низька густота рослин та нерівномірний розподіл рослин можуть призвести до зниження якості. Зокрема, щільність сходів впливає на вміст амінного азоту та натрію, який зростає за нерівномірності розподілу сходів (графік 4).

Графік 4. Вплив щільності рослин на скориговану врожайність цукру, цукристість і вміст патокоутворювачів (аміно-азот, К, Na) у цукрових буряках

Графік 4. Вплив щільності рослин на скориговану врожайність цукру, цукристість і вміст патокоутворювачів (аміно-азот, К, Na) у цукрових буряках

Тому для уникнення погіршення якості через неналежну щільність сходів практик має прагнути густоти рослин від 85000 до 100000 на гектар. У цьому діапазоні густоти можна досягти й найвищого скоригованого виходу цукру. Ще одним важливим фактором впливу, крім щільності рослин, є якість сходів. Даний параметр визначається швидкістю сходження та рівномірністю сходів. У сходах, які проросли швидко й рівномірно, окремі рослини мають рівномірний розвиток. Завдяки однорідному розміру рослин зменшується конкуренція між окремими рослинами.

Це є однією з умов швидшого закриття рядів, що помітно впливає на рівномірність розмірів буряків під час збирання врожаю. Рівномірність висоти голівок буряків впливає на якість збирання врожаю (якість обрізування та втрати під час збирання), а також на придатність до зберігання, пов’язану з якістю збирання. Таким чином, чим краща якість сходів, тим вищими стають шанси досягнення поставлених цілей щодо врожайності та внутрішньої якості.

З точки зору високої якості сходів, слід враховувати такі положення:

 • висівання цукрового буряку проводити за сприятливих умов (якість та ступінь просихання насіннєвого ложа, стан посівної техніки);
 • відстань між рослинами не більша за 22 см;
 • у разі використання посівного матеріалу за технологією EPD (Early Plant Development = ранній розвиток рослин) створити умови для його швидкого сходження на полі (див. посівний матеріал EPD тощо);
 • достатня інсектицидна обробка посівного матеріалу;
 • контроль площ на наявність шкідників, особливо довгоносиків, слимаків польових.

Кальцій

 • Цукрові буряки чутливі до рівня кальцію в ґрунті
 • Кальцій відіграє важливу роль у регулюванні росту кореня та ферментативних реакціях
 • Належне вапнування забезпечує наявність усіх поживних речовин
 • У межах сівозміни слід здійснювати підживлення цукрових буряків кальцієм
 • В якості доступного кальцієвого добрива можна використовувати карбокальк, що виробляється на цукрових заводах

Магній

 • Магній як основний компонент хлорофілу є важливим макроелементом для фотосинтезу та ферментативних реакцій
 • Під час сівозміни за участі цукрових буряків і зернових культур споживання, як правило, не компенсується звичайним внесенням добрив
 • Можна вносити багатокомпонентні добрива, наприклад, карбокальк
 • Розпилювання англійської солі (епсоми) може допомогти зменшити короткостроковий і погодний дефіцит після посіву

Фосфор

 • Має вагоме значення для обміну речовин і калорійності буряків
 • Особливо важливий на ранніх стадіях росту для швидкого розвитку коренів
 • Підвищенню доступності сприяє належне вапнування та внесення гумусу

Цукрові буряки потребують мікроелементів. Особливе значення належить бору і марганцю. Високі значення pH і посуха здатні обмежувати доступність поживних речовин, незважаючи на їх достатню кількість у ґрунті.

Бор

 • Цукровий буряк – одна з тих культур, для росту якої необхідний бор
 • Наслідками нестачі бору є стеблова гнилизна коренеплодів і суха гнилизна
 • У місцевостях з обмеженим вмістом бору рекомендується удобрювати листя в період змикання рядків

Марганець

 • Марганець зазвичай міститься у ґрунті в достатній кількості
 • Появі симптомів дефіциту може запобігти підживлення листя

Органічні добрива

Цукрові буряки добре засвоюють органічні добрива. Дедалі ширше як органічні добрива, на додаток до рідкого та напіврідкого гною, використовуються, зокрема, залишки після ферментації.

Основні поживні речовини (K, P і Mg) можуть засвоюватися на 100%.

Що треба знати про застосування органічних добрив?

 • Норму внесення азоту не можна точно визначити наперед, оскільки на результати впливатимуть різні чинники (умови внесення, погода)
 • У випадку внесення навесні ефективність використання азоту зростає
 • На полях, які з року в рік отримують органічні добрива, слід забезпечувати постійне поповнення запасів азоту
 • Рекомендується визначати вміст поживних речовин у добривах рослинного і тваринного походження
 • У розрахунок можна включати 60-80% від загального вмісту азоту
 • Використання органічних добрив має відповідати вимогам законодавства про добрива

Здоров’я листя

Хвороби листя, такі як церкоспора, рамулярія та борошниста роса (мал. 3), можуть значно знизити врожай та якість цукрових буряків через руйнування площі листків. Втрата врожаю зумовлюється передусім намаганням рослини відновити пошкоджену листкову поверхню. При цьому цукровими буряками використовуються енергетичні резерви (цукор) в коренеплоді, внаслідок чого уповільнюються процеси накопичення нового цукру і знижується вміст цукру (мал. 2). Водночас відбувається негативний вплив на якість через зростання вмісту патокоутворювачів (амінного азоту, калію, натрію).

Мал. 2. Ефект впливу відновлення листків, пошкоджених хворобами, на врожайність коренів і показники якості в цукрових буряках

Мал. 2. Ефект впливу відновлення листків, пошкоджених хворобами, на врожайність коренів і показники якості в цукрових буряках

Для забезпечення якомога вищої якості для вирощування цукрових буряків у місцевостях, де поширені його захворювання, можна використовувати гібриди зі стійкістю до захворювань листкового апарату. Але при цьому необхідно враховувати, що зараз захворювань типу церкоспора, на відміну від ризоманії, можна уникнути не лише вибором гібриду. Тому у стратегії боротьби із захворюваннями листків у місцевостях, де вони поширені, слід враховувати обов’язкове застосування фунгіцидів в технології вирощування і вживати необхідних заходів залежно від порогового рівня шкоди (IPS-модель для цукрового буряка, діаграма 2).

Мал. 3. Хвороби листя (церкоспора, рамулярія, борошниста роса)

Мал. 3. Хвороби листя (церкоспора, рамулярія, борошниста роса)

Найважливішим фактором, на який сільський господар може безпосередньо впливати заради підвищення внутрішньої якості цукрових буряків, є вибір сорту чи гібриду. Якість і цукристість помітно залежать від генетики гібриду. Гібриди цукрових буряків із відмінною внутрішньою якістю є основною передумовою ефективного вирощування цукрових буряків – і сьогодні, і в майбутньому.

Науковці KWS здавна приділяють особливо велику увагу дуже добрій внутрішній якості та чистоті соку. За минулі 30 років вдалося значно покращити внутрішню якість цукрових буряків, як це показано на графіку 5 на прикладі амінного азоту. Крім оптимізованого застосування добрив і технології вирощування, основи для цього створило, зокрема, інтенсивне селекційне покращення технологічної якості.

Графік 5. Прогрес селекційної програми KWS у підвищенні врожайності цукру і зниження вмісту аміно-азоту

Графік 5. Прогрес селекційної програми KWS у підвищенні врожайності цукру і зниження вмісту аміно-азоту

Прогресом KWS у селекції гібридів цукрового буряка закладено важливий фундамент у рентабельність цукрового буряківництва та переробки цукрових буряків (графік 5). У 1980 році сорти-кандидати водночас із підвищенням врожайності мали й більший вміст амінного азоту, отже, гіршу якість. Той самий графік показує, що відома формула «врожайні сорти мають гіршу якість» вже давно не відповідає дійсності. Тепер незалежно від потенціалу врожайності гібриду можливий дуже низький вміст амінного азоту, тому зараз навіть в умовах, коли ми отримуємо дуже високу врожайність гібриду, вже не доводиться відмовлятися від найкращої якості. Величезний прогрес у селекційній програмі KWS відображено в нинішній пропозиції гібридів фірми.

Сьогодні у розпорядженні буряковода для вирощування на полях є всі гібриди найкращої якості від цукристого до врожайного типу. Як показують результати вирощування цукрових буряків у 2014-2016 р., нові гібриди цукрових буряків нашої селекції відзначаються не тільки високою врожайністю коренів, але і високою якістю сировини, що дозволяє цукровиробникам отримати високу врожайність цукру при переробленні сировини. Таким чином, з усіх параметрів впливу господар має найкращу можливість саме вибором гібриду використати резерви якості й оптимізувати продуктивність свого буряківництва.

Знайдіть свій ідеальний гібрид
Знайди свого консультанта