• pipettieren-gentechnik-vorbereitung-der-dna-proben-6444.jpg
    Дослідження генома

Дослідження генома

Огляд

Коротко про дослідження генома
У цій галузі йдеться про дослідження цілісної структури і біологічної функції генома рослини.
Переваги
Можливість аналізу і використання складних характеристик, в основі яких лежать не окремо взяті гени, а генні мережі.
Недоліки
Немає
Розвиток
Застосовується в практичній селекції рослин з 1990-тих років.
Застосування в KWS
Застосовується для аналізу генетичного матеріалу цукрових буряків, кукурудзи, олійного ріпаку, соняшнику, пшениці, ячменю або жита. Багато дослідних проектів реалізуються у співпраці з нашими партнерами.

Геном – це сукупність усього генетичного матеріалу рослини. У процесі генетичного дослідження здійснюється виявлення структури і біологічної функції генома (тобто всіх генів) рослини, а також його регулюючих ділянок. Ми вже маємо досвід визначення геномів багатьох культур.

Для того, щоб зробити пов'язані з селекцією висновки на підставі даних генома, в першу чергу, необхідно проаналізувати генетичні відмінності між декількома рослинами однієї культури. Функцію окремих генів або ділянок ДНК можна визначити шляхом встановлення зв'язків між зовнішніми відмінностями рослин (наприклад, стійкістю до хвороб) і їх генетичними відмінностями. Генетичні дослідження також допомагають аналізувати ті характеристики рослин, які базуються не на окремих генах, а на генних мережах. Таким чином, можна більш точно адаптувати такі складні властивості, як врожайність і стійкість до посухи.

Для більш детального дослідження функції генів, сучасні вчені і аграрії вивчають такі показники, як, наприклад, загальна кількість білків (протеом) або метаболітів (метаболом) рослини.

Отримані результати можна застосувати як в межах традиційного сільського господарства, так і в процесі інноваційних методів селекції, наприклад, у редагуванні генома.

Огляд наших методів селекції

Схрещування та відбір

Батьківські рослини, що володіють необхідними характеристиками, схрещуються одна з одною. Потім насіння найбільших і продуктивних рослин висівається знову.

Лінійна селекція

У цьому методі схрещуються дві батьківські лінії, чиї бажані характеристики максимально доповнюють одна одну. Найкращі рослини відбираються і знову схрещуються.

Гібридна селекція

За гібридної селекції схрещуються дві генетично різні батьківські лінії.

Культура клітин і тканин

Повноцінні клітини регенеруються з окремих клітин рослини за допомогою поживного середовища в лабораторії.

Молекулярні маркери

Молекулярні маркери використовуються для аналізу характеристик рослин.

Фенотипування

Цей метод передбачає дослідження властивостей батьківських, лінійних або гібридних форм рослин в польових умовах з використанням сучасних технологій автоматизованого аналізу.

Генна інженерія

В цьому методі окремі гени або сегменти генів на ДНК навмисно вводяться в геном культури.

Дослідження генома

В даному випадку досліджується цілісна структура і біологічна функція генома рослини.

Редагування генома

Термін «редагування генома» є спільним для цілого ряду методик, що передбачають точну і цілеспрямовану зміну окремих компонентів ДНК.