• pipettieren-gentechnik-vorbereitung-der-dna-proben-6444.jpg
    Фенотипування

Фенотипування

Огляд

Коротко про фенотипування
Властивості селекційного матеріалу вивчаються в польових умовах з використанням сучасних технологій автоматизованого аналізу.
Переваги
Цей метод є неінвазивним і не впливає на розвиток рослин. Наприклад, цифрове фенотипування дозволяє робити висновки про зараження грибками.
Недоліки
Складність цього методу полягає в тому, що необхідно аналізувати «правильний аспект». Тільки дізнавшись, який генетичний механізм викликає специфічну зміну зовнішнього вигляду рослин, можна розробити автоматичне розпізнавання за допомогою сенсорів. Також потрібно мати можливість швидко аналізувати великі обсяги даних, для чого необхідні широкосмугові лінії передачі даних на селекційних станціях.
Розвиток
Різницю між генотипом і фенотипом вперше описав Вільгельм Йогансен (1911). Генотип – це сукупність властивостей, успадкованих від батьків. Фенотип рослини визначається подібним чином, але з урахуванням змін відповідно до умов навколишнього середовища. Ми пропонуємо таке визначення генотипу – це сукупність всіх генетичних характеристик організму, такого як рослина. Фенотип рослини формується поступово із його розвитком в певних умовах навколишнього середовища.
Застосування в KWS
Ефективний підбір генотипів в польових умовах і в теплицях.

Дослідження генома дає селекціонерам багато важливої інформації про окремі лінії рослин. Однак цього явно недостатньо для прийняття рішень щодо покращення селекції. Характеристики лінії завжди повинні перевірятися також і в польових умовах. Це потребує значного досвіду селекції і часу. Крім того, є такі ознаки, які неможливо або важко розрізнити неозброєним оком.

Сучасні технології можуть допомогти в цьому і водночас надати додаткову інформацію. Саме тому KWS наполегливо працює над розробкою нових методів автоматичного визначення певних характеристик рослин. Для цього, наприклад, робляться знімки полів і ділянок з землі і з повітря. Потім комп'ютерна програма може проаналізувати їх та зробити висновки про такі характеристики, як висота і потенційна небезпека захворювання. Це вимагає тісної співпраці селекціонерів та IT-фахівців.

Огляд наших методів селекції

Схрещування та відбір

Батьківські рослини, що володіють необхідними характеристиками, схрещуються одна з одною. Потім насіння найбільших і продуктивних рослин висівається знову.

Лінійна селекція

У цьому методі схрещуються дві батьківські лінії, чиї бажані характеристики максимально доповнюють одна одну. Найкращі рослини відбираються і знову схрещуються.

Гібридна селекція

За гібридної селекції схрещуються дві генетично різні батьківські лінії.

Культура клітин і тканин

Повноцінні клітини регенеруються з окремих клітин рослини за допомогою поживного середовища в лабораторії.

Молекулярні маркери

Молекулярні маркери використовуються для аналізу характеристик рослин.

Фенотипування

Цей метод передбачає дослідження властивостей батьківських, лінійних або гібридних форм рослин в польових умовах з використанням сучасних технологій автоматизованого аналізу.

Генна інженерія

В цьому методі окремі гени або сегменти генів на ДНК навмисно вводяться в геном культури.

Дослідження генома

В даному випадку досліджується цілісна структура і біологічна функція генома рослини.

Редагування генома

Термін «редагування генома» є спільним для цілого ряду методик, що передбачають точну і цілеспрямовану зміну окремих компонентів ДНК.