• pipettieren-gentechnik-vorbereitung-der-dna-proben-6444.jpg
    Генна інженерія

Генна інженерія

Огляд

Коротко про генну інженерію
Так звана «зелена» генна інженерія (оскільки застосовується до рослин) – це вузькоспеціалізований метод формування нових генетичних властивостей рослин. Цей метод передбачає перенесення генів або інших ділянок генетичного матеріалу (ДНК), наприклад, від бактерій, в генотип рослин.
Переваги
Методи генної інженерії дозволяють застосовувати вузькоспрямований підхід: тільки конкретний ген, який відповідає за нову ознаку, вводиться безпосередньо в генотип культури.
Недоліки
Критики вважають ризикованим передавати гени від інших видів.
Розвиток
Поштовхом до розвитку генної інженерії було відкриття дослідниками в бактеріях ферментів, які розщеплюють ДНК в точно заданій послідовності. Перші дослідження з використанням вірусного генетичного матеріалу були проведені в 1970-тих роках.
Застосування в KWS
Прикладом може слугувати створення генетично модифікованого цукрового буряка, стійкого до гербіцидів.

У сучасному рослинництві і селекції біотехнологічні методи давно стали звичними і широко застосовуються у всьому світі. За останні роки вчені навчилися набагато краще визначати характеристики рослин за їх генотипом. Функціональні генетичні дослідження значно розширили наші знання про складні молекулярно-біологічні процеси, що відбуваються в рослинах.

Тим часом, на поточному етапі розвитку селекції можливо створювати рослини із заданими властивостями, що набагато ефективніше і доцільніше.

Після того, як вдається визначити ген, що бере участь в прояві необхідної ознаки, починається другий етап – створення сортів і гібридів рослин, які володіють такою ознакою. Зараз для цього існує широкий спектр різних методів, зокрема генна інженерія.

Методи генної інженерії дозволяють вбудовувати в генетичний матеріал сільськогосподарських культур окремі гени або фрагменти ДНК, раніше виявлені в інших організмах, що дає можливість цілеспрямовано переносити бажані генетичні ознаки і, крім того, «вимикати» прояв певних генів.

Генна інженерія – це не самоціль, а спосіб, якому завжди віддається перевага, якщо він краще підходить для досягнення певної мети, поставленої селекціонерами. Зокрема, цей метод використовують в тих випадках, коли ген, що відповідає за потрібну ознаку, відсутній в генотипі певного сорту, що робить гібридизацію неможливою. Тоді як в рамках традиційної селекції використовуються тільки гени, присутні в генотипі сорту, генна інженерія робить можливим перенесення генів від інших організмів, наприклад, бактерій.

Однією з переваг генної інженерії є і те, що вона дозволяє вбудовувати необхідні гени диких рослин в ДНК високоврожайних сільськогосподарських культур. Традиційна селекція, натомість, передбачає об'єднання обох батьківських ліній, тобто змішування як необхідних, так і небажаних ознак. Саме тому генна інженерія (на відміну від традиційної гібридизації) здатна забезпечити значний прогрес в області селекції.

Згідно із законом «генетично модифікованими» вважаються тільки ті рослини, генотип яких був змінений за допомогою методів генної інженерії. Використання таких ГМО (генетично модифікованих організмів) регулюється спеціальним законодавством.

KWS – міжнародна селекційна компанія, представлена на ринках багатьох країн світу. У нашій науково-дослідницькій діяльності ми застосовуємо всі міжнародно визнані методи, зокрема і «зелену» генну інженерію.

Принципи KWS щодо використання «зеленої» генної інженерії

  • Ми проводимо індивідуальний аналіз, спрямований на те, щоб виявити потенційні переваги генетично модифікованої рослини по відношенню до вже наявних сортів. Якщо переваги не очевидні, ми розглядаємо альтернативні варіанти.
  • Ми починаємо польові випробування тільки в тому випадку, якщо результати всіх попередніх лабораторних і тепличних випробувань, відповідно до актуальних даних, повністю виключають будь-які негативні наслідки.
  • Весь процес повністю прозорий, оскільки ми своєчасно та належним чином оприлюднюємо інформацію.
  • Ми беремо участь у дискусійних панелях та галузевих конференціях, а також організовуємо власні форуми, де спілкуємось з різними зацікавленими сторонами. Як компанія, орієнтована на сімейні цінності, KWS виступає за поміркований підхід до «зеленої» генної інженерії для розвитку сталого сільського господарства і підтримки підприємницького балансу між економікою, екологією і соціальною відповідальністю.

Огляд наших методів селекції

Схрещування та відбір

Батьківські рослини, що володіють необхідними характеристиками, схрещуються одна з одною. Потім насіння найбільших і продуктивних рослин висівається знову.

Лінійна селекція

У цьому методі схрещуються дві батьківські лінії, чиї бажані характеристики максимально доповнюють одна одну. Найкращі рослини відбираються і знову схрещуються.

Гібридна селекція

За гібридної селекції схрещуються дві генетично різні батьківські лінії.

Культура клітин і тканин

Повноцінні клітини регенеруються з окремих клітин рослини за допомогою поживного середовища в лабораторії.

Молекулярні маркери

Молекулярні маркери використовуються для аналізу характеристик рослин.

Фенотипування

Цей метод передбачає дослідження властивостей батьківських, лінійних або гібридних форм рослин в польових умовах з використанням сучасних технологій автоматизованого аналізу.

Генна інженерія

В цьому методі окремі гени або сегменти генів на ДНК навмисно вводяться в геном культури.

Дослідження генома

В даному випадку досліджується цілісна структура і біологічна функція генома рослини.

Редагування генома

Термін «редагування генома» є спільним для цілого ряду методик, що передбачають точну і цілеспрямовану зміну окремих компонентів ДНК.