• pipettieren-gentechnik-vorbereitung-der-dna-proben-6444.jpg
    Культура клітин і тканин

Культура клітин і тканин

Огляд

Коротко про культуру клітин і тканин
За допомогою окремих клітин рослини, в лабораторії регенеруються цілі рослини на спеціальних поживних середовищах.
Переваги
Швидке відтворення чисельних ідентичних копій однієї рослини.
Недоліки
Всі культури і види тканин вимагають особливого індивідуального підходу.
Розвиток
Застосовується з початку 20-го століття. Практичне застосування – з 1970-х років і далі.
Застосування в KWS
Вирощування цукрових буряків, кукурудзи, ріпаку, пшениці, ячменю і жита.

Рослини мають особливість, що відрізняє їх від багатьох інших організмів: вони тотипотентні. Це означає, що з кожної окремої рослинної клітини може утворитися ціла рослина. Для цього фрагменти тканин або окремі клітини рослини в стерильних лабораторних умовах розміщують у спеціальному поживному середовищі, де клітини можуть рости і далі ділитися. В результаті, з рослинної тканини, вирощеної в лабораторії, можна регенерувати цілу рослину.

Це дозволяє нам дуже швидко отримувати генетично однакове потомство однієї рослини в лабораторних умовах. Однак різні культури і види тканин вимагають різних, особливих підходів.

За попередні десятиліття KWS накопичила значний досвід в цій галузі. Культури клітин і тканин складають основу багатьох біотехнологічних методів і аналізів в KWS. Особливо цінним є метод створення подвійних гаплоїдних ліній в гібридній селекції (DH-лінії). Культури клітин і тканин також грають важливу роль в генетичній трансформації рослин.

Огляд наших методів селекції

Схрещування та відбір

Батьківські рослини, що володіють необхідними характеристиками, схрещуються одна з одною. Потім насіння найбільших і продуктивних рослин висівається знову.

Лінійна селекція

У цьому методі схрещуються дві батьківські лінії, чиї бажані характеристики максимально доповнюють одна одну. Найкращі рослини відбираються і знову схрещуються.

Гібридна селекція

За гібридної селекції схрещуються дві генетично різні батьківські лінії.

Культура клітин і тканин

Повноцінні клітини регенеруються з окремих клітин рослини за допомогою поживного середовища в лабораторії.

Молекулярні маркери

Молекулярні маркери використовуються для аналізу характеристик рослин.

Фенотипування

Цей метод передбачає дослідження властивостей батьківських, лінійних або гібридних форм рослин в польових умовах з використанням сучасних технологій автоматизованого аналізу.

Генна інженерія

В цьому методі окремі гени або сегменти генів на ДНК навмисно вводяться в геном культури.

Дослідження генома

В даному випадку досліджується цілісна структура і біологічна функція генома рослини.

Редагування генома

Термін «редагування генома» є спільним для цілого ряду методик, що передбачають точну і цілеспрямовану зміну окремих компонентів ДНК.