• pipettieren-gentechnik-vorbereitung-der-dna-proben-6444.jpg
    Лінійна селекція

Лінійна селекція

Огляд

Коротко про лінійну селекцію
У цьому методі дослідники схрещують дві батьківські лінії, чиї бажані характеристики максимально доповнюють одна одну. Від потомства розвиваються гомозиготні лінії рослин, які називаються лінійними сортами.
Переваги
Лінійні сорти дуже однорідні, а потомство рослин генетично стабільне.
Недоліки
Вимагає багато часу: Кілька циклів/поколінь повинні бути схрещені і виведені шляхом самозапилення, перш ніж буде досягнуто бажаного результату.
Розвиток
Самозапильні сорти в традиційному сільському господарстві (так звані місцеві сорти) складаються з різних лінійних сумішей. Лінійні сорти деякою мірою виведені з них.
Застосування в KWS
Селекція ячменю і пшениці

Лінійна селекція використовується для сортів рослин, які зазвичай розмножуються шляхом самозапилення (наприклад, ячмінь, пшениця, овес і горох). Такі рослини запилюються власним пилком ще до того, як вони завершать період цвітіння. Однак це не сприяє збільшенню генетичної різноманітності, якої прагнуть селекціонери, оскільки генетичні дані не змішуються. Для того, щоб це стало можливим, селекціонери цілеспрямовано схрещують дві батьківські лінії, які максимально доповнюють одна одну з точки зору бажаних властивостей.

Далі селекціонери вибирають ті рослини, які відповідають бажаним характеристикам щодо здоров'я рослин, урожайності та якості (відбір). Після декількох циклів відбору з найкращої рослини створюється новий сорт, і оскільки ця рослина виведена шляхом самозапилення, рослини цього сорту дуже однорідні (гомогенні). Ця процедура називається лінійною селекцією. В результаті неї виводяться значною мірою гомозиготні і однорідні лінійні сорти з новими, бажаними характеристиками. Вони можуть бути далі так само розмножені шляхом самозапилення для вирощування в сільськогосподарській практиці.

Цей доволі виснажливий процес можна прискорити: методика подвійного гаплоїда передбачає виділення гаплоїдних клітин рослин, наприклад, пилку. У них міститься тільки чоловічий генетичний матеріал, тобто, половина набору хромосом. Якщо набір хромосом згодом подвоюється, то всі характерні ознаки присутні в гомозиготній формі.

Для цього селекціонери створюють культури клітин пилку, з яких потім утворюється тканина і, врешті-решт, рослина. До того вона має тільки половину набору хромосом. Так звані гомозиготні дигаплоїдні рослини виникають в результаті редуплікаціі набору хромосом. Це економить час порівняно з традиційною лінійною селекцією з багаторазовим самозапиленням, а також дозволяє фермерам швидко побачити прогрес в селекції.

Огляд наших методів селекції

Схрещування та відбір

Батьківські рослини, що володіють необхідними характеристиками, схрещуються одна з одною. Потім насіння найбільших і продуктивних рослин висівається знову.

Лінійна селекція

У цьому методі схрещуються дві батьківські лінії, чиї бажані характеристики максимально доповнюють одна одну. Найкращі рослини відбираються і знову схрещуються.

Гібридна селекція

За гібридної селекції схрещуються дві генетично різні батьківські лінії.

Культура клітин і тканин

Повноцінні клітини регенеруються з окремих клітин рослини за допомогою поживного середовища в лабораторії.

Молекулярні маркери

Молекулярні маркери використовуються для аналізу характеристик рослин.

Фенотипування

Цей метод передбачає дослідження властивостей батьківських, лінійних або гібридних форм рослин в польових умовах з використанням сучасних технологій автоматизованого аналізу.

Генна інженерія

В цьому методі окремі гени або сегменти генів на ДНК навмисно вводяться в геном культури.

Дослідження генома

В даному випадку досліджується цілісна структура і біологічна функція генома рослини.

Редагування генома

Термін «редагування генома» є спільним для цілого ряду методик, що передбачають точну і цілеспрямовану зміну окремих компонентів ДНК.