• KWS_gateway_research_center_woman_analysing_plant_samples.jpg
    Редагування генома

Редагування генома - точний та швидкий новий метод селекції

Редагування генома – це новий метод селекції, який дозволяє точніше та швидше виводити сорти та гібриди сільськогосподарських культур за допомогою цілеспрямованого мутагенезу.

Редагування генома більш точне, ніж традиційні методи селекції: шляхом безпосередньої зміни генома можна редагувати лише цільові ознаки. При цьому редагування генома може на 20-30% прискорити виведення нових сортів та гібридів рослин порівняно з традиційними методами селекції.

Існують різні форми та підходи до редагування генома. Вони засновані на програмованих ферментах (нуклеазах), які використовуються для розрізання ДНК у певних місцях, щоб зробити цільові та точні видалення, заміни або вставки в геном. Хоча інновації в редагуванні генома датуються ще 1980-ми роками, саме у царині рослин цей метод використовується лише з 2005 року. Попередні підходи до редагування генома були засновані на мегануклеазах, цинк-пальцевих нуклеазах (ZFN) та нуклеазах ефектора, подібного активатору транскрипції (TALEN). Метод CRISPR/Cas вперше у селекції рослин було застосовано у 2013 році, і відтоді він став найбільш поширеним методом, завдяки своїй відносній простоті, ефективності, універсальності та швидкості.

Глосарій із редагування генома

Редагування генома може використовуватися для створення культур із корисними властивостями:

Багато прикладів успішного впровадження демонструють, що редагування генома може значно посприяти формуванню глобальної продовольчої безпеки та сталого сільського господарства. Сорти та гібриди, стійкі до шкідників та хвороб, або сорти та гібриди із більшою ефективністю використання поживних речовин або води можуть дозволити скоротити використання сільськогосподарських ресурсів, таких як: неорганічні добрива, засоби захисту рослин і вода. Крім того, сільськогосподарські культури можна краще адаптувати до глобальних та локальних кліматичних змін, а зменшення потреби в сільськогосподарських угіддях і ресурсах скоротить загальну частку сільського господарства у світових викидах парникових газів.

Редагування генома у компанії KWS

У компанії KWS з 2015 року основним фокусом у застосуванні методів редагування генома для наших ключових культур є стале сільське господарство. Через чинну нормативну базу ЄС, яка фактично забороняє використання редагування генома у селекції рослин, наразі наша робота зосереджена на дослідженнях. Ми використовуємо редагування генома, наприклад, для ідентифікації та валідації генів.

У подальшому наша основна увага при редагуванні генома буде зосереджена на розвитку таких ознак, як: стійкість до грибків, вірусів і комах, стабільність урожайності та якість силосу.

Наприклад, KWS є однією з майже 60 компаній, які співпрацюють у дослідницькому проекті PILTON під керівництвом Німецької федерації рослинних інновацій (GFPi). Метою цього проекту є розвиток стійкості пшениці до багатьох грибків та демонстрація потенціалу редагування генома для зменшення потреби у засобах захисту рослин.

Проект PILTON

Ми прагнемо вирішувати сільськогосподарські проблеми за допомогою інноваційних підходів. Завдяки швидкості та точності редагування геному ми сприяємо розвитку стійких до зміни клімату культур, пропонуючи рішення для сталого сільського господарства.

Dr Manny Saluja, провідний науковець, редагування геному, KWS

Читати далі

New Breeding Methods: More than just a "test-tube scenario" Download 2022 (PDF | 144 KB)
Download 2023 (PDF | 491 KB)
EU-SAGE interactive online database of genome-edited crops Read more

Контакти

Стефан Крінгс
Стефан Крінгс
Керівник відділу глобального маркетингу та комунікацій
Відправити лист
КОНТАКТ