Компанія KWS значно нарощує оборот в першому півріччі 2019/2020

Айнбек, 25 лютого 2020 року

Сукупний оборот збільшується на 14% - У сегментах овочевих і зернових культур з високою динамікою зросту

Група KWS (ISIN:DE0007074007) за перші шість місяців 2019/2020 р. досягла збільшення обороту на 14,0%, 329,6 млн. євро (з них оборот від посівного матеріалу овочевих культур: 44,3 млн. євро). Операційний прибуток (EBIT) у першому півріччі є негативним за планом і досяг –92,0 (–76,6) млн. євро. EBITDA трохи покращився, на –50,8 (–51,8) млн. євро.

«Наші сегменти овочевих і зернових культур потужно розвилися», – прокоментувала Єва Кінлі, фінансовий директор компанії KWS. «Перше півріччя і прогнози на майбутню весняну сівбу настроюють нас оптимістично на поточний фінансовий рік».

Через сильний сезонний вплив перше півріччя (з 1 липня по 31 грудня) дає тільки приблизно 25% сукупного обороту у фінансовому році. Операційний прибуток (EBIT) групи KWS у першому півріччі є негативним за планом і досяг –92,0 (–76,6) млн. євро. При цьому отриманню більш високого валового прибутку заважали збільшені операційні витрати на дослідження і розвиток, також на збут і управління.

Крім того, у EBIT за звітний період включені ефекти, що не впливають на платежі, у зв’язку з поглинанням компанії Pop Vriend Seeds. Це випливає у рамках розподілу покупної ціни з продажі приєднаних, переоцінених по справедливій вартості запасів (–5,7 млн. євро), а також із списання нематеріальних активів (–11,1 млн. євро). Без урахування згаданого ефекту EBIT склав –75,2 млн. євро, покращення у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на близько 2%. EBITDA трохи покращився, на –50,8 (–51,8) млн. євро.

Фінансовий результат зменшився на –27,4 (–21,1) млн. євро, здебільшого через незначний прибуток від дольової участі наших компаній –19,7 (–16,0) млн. євро, при підведенні балансу яких враховується дольова участь. Через те, що основна виручка наших спільних підприємств з’являється тільки у третьому кварталі (січень – березень), результат дольової участі у першому півріччі, як правило, явно негативний. Прибуток з відсотків скоротився на –7,8 (–5,1) млн. євро, здебільшого через підвищені відсоткові витрати при фінансуванні поглинання.

Податки з прибутку склали –32,8 (–36,6) млн. євро. Наслідком цього є результат за звітний період у розмірі –86,5 (–61,2) млн. євро, або –2,62 (–1,85) євро на акцію.

Огляд основних показників

у млн. євро Перше півріччя
2019/2020
Перше півріччя
2018/2019
+/-
Доходи з обороту 329,6 289,1 14,0%
EBITDA -50,8 -51,8 1,9%
Операційний прибуток (EBIT) -92,0 -76,6 -20,1%
Фінансовий результат -27,4 -21,1 -29,8%
Результат звичайної господарської діяльності -119,4 -97,7 -22,2%
Податки -32,8 -36,5 10,0%
Результат за звітний період -86,5 -61,2 -41,4%
Результат на акцію (в євро)* -2,62 -1,85 -41,4%

* Результат на акцію в аналогічному періоді попереднього року на основі дроблення акцій (1:5) згідно з розрахунками

Розвиток бізнесу по сегментах

Оборот у бізнес-підрозділі «Кукурудза» зменшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 133,4 (145,3) млн. євро, значною мірою внаслідок сезонних коливань під час сівби. У важливому регіоні вирощування кукурудзи – Бразилії – сівбу озимої кукурудзи було розпочато пізніше, ніж у попередньому році, і тому частина реалізації відбулася лише після закінчення звітного періоду. У Північній Америці, навпаки, виручка у минулому році зросла завдяки раннім продажам, перш за все, посівного матеріалу соєвих бобів. Дуже добре розвивався бізнес в Аргентині – його обсяги збільшились на 13%. У Європі, як правило, у першому півріччі досягається лише незначна виручка.

EBIT сегменту становить –68,2 (–64,0) млн. євро. Сегмент досягає переважної частини виручки і прибутку тільки з весняної сівби у третьому кварталі (січень-ерезень).

Оборот бізнес-підрозділу «Цукрові буряки» у першому півріччі зменшився на 27,9 (45,3) млн. євро. В аналогічному попередньому періоді більш висока частка ранніх продажів у деяких регіонах привела до значного збільшення обороту. У поточному господарському році, навпаки, відповідні продажі і реалізація відбувалися тільки після нового календарного року.

Фінансовий результат по сегменту у першому півріччі склав –46,3 млн. євро і знаходиться значно нижче результату попереднього року (–22,7 млн. євро). Це значною мірою пояснюється меншим обсягом обороту у звітному періоді, а також управлінням дебіторською заборгованістю у аналогічному періоді попереднього року. Надходження з продажу посівного матеріалу цукрового буряку знаходяться у першому півріччі на низькому рівні за планом, на значні обороти очікується лише з весняної сівби у третьому кварталі (січень-березень).

У бізнес-підрозділі «Зернові культури» у першому півріччі оборот збільшився на 13%, 157,1 (139,0) млн. євро. Збільшенню обороту у значній мірі сприяв успішний бізнес з посівного матеріалу гібридного жита (+29%), на користь якому пішли сприятливі загальні умови і пов’язані з цим збільшені посівні площі. В той час, як засушливі умови при сівбі ускладнюють європейський бізнес з озимого ріпаку, сорти жита є відносно витривалими до засушливих умов у порівнянні з іншими видами зернових культур. Фінансовий результат сегмента виріс на 53,8 (47,0) млн. євро, здебільшого завдяки більш високому маржинальному доходу у бізнесі з гібридним житом. Сегмент досягає переважної частини виручки і фінансового результату у першому півріччі.

Бізнес-підрозділ «Овочеві культури», до якого залучена ділова активність виробника посівного матеріалу овочів Pop Vriend Seeds, що був придбаний 1 липня 2019 року, робить вагомий внесок з обсягом обороту 44,3 млн. євро до збільшення обороту групи KWS у першому півріччі. На основі прогнозу бізнес продовжує далі динамічно зростати і отримує переваги від стабільно високого попиту на посівний матеріал шпинату, особливо у Північній Америці. Результат сегменту (до ефекту, спричиненому поглинанням) досяг 19,1 млн. євро. Беручи до уваги ефекти, що не впливають на платежі, у рамках розподілу покупної ціни із продажу приєднаних, переоцінених по справедливій вартості запасів (–5,7 млн. євро), а також із списання нематеріальних активів (–11,1 млн. євро), фінансовий результат сегменту склав 2,3 млн. євро.

Доходи з обороту в корпоративному сегменті становлять 2,5 (2,7) млн. євро. Вони значною мірою генеруються сільськогосподарськими підприємствами. Оскільки у корпоративному сегменті відображуються всі міжвідомчі видатки на ключові функції групи KWS, а також витрати на основоположні дослідження, фінансовий результат сегменту закономірно виявляється негативним. Витрати, що консолідовані у сегменті, збільшились у першому півріччі, особливо за рахунок більш високих витрат на персонал у рамках проекту з реорганізації GLOBE. Фінансовий результат сегменту становить –54,4 (–51,6) млн. євро.

Розбіжності між підрахунком загального результату групи KWS і сегментним складанням звітності виникають через вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) і підсумовані у наступній перехідній таблиці з ключових величин обороту і EBIT.

Перехідна таблиця

у млн. євро Сегменти Перехід Група KWS1
Оборот 365,2 -35,6 329,6
EBIT -112,8 20,8 -92,0

1 Без долі товариств, при підведенні балансу яких враховується дольова участь

Прогноз на фінансовий 2019/2020 рік

Група KWS на 2019/2020 рік розраховує на збільшення обороту на 8–12% і маржу по EBIT 11–13%.

Прогноз не враховує ефекти, що не впливають на платежі, у рамках завершеного розподілу покупної ціни за поглинання Pop Vriend Seeds. Це випливає із продажу приєднаних, переоцінених по справедливій вартості запасів (очікуваний ефект у поточному фінансовому році близько –10 млн. євро), а також із списання нематеріальних активів (близько –22 млн. євро). EBITDA групи KWS буде ненабагато вищою ніж у аналогічному попередньому періоді.

Передбачається, що заходи з подолання коронавірусу у Китаї будуть мати незначний вплив на рівень прибутків групи KWS у поточному році.

Прогнози для сегменту овочевих культур змінені у порівнянні з останнім прогнозом у квартальному звіті за перший квартал 2019/2020 р. наступним чином: відтепер очікується оборот сегменту у розмірі 80–90 (до цього: 80) млн. євро. Беручи до уваги вищезгадані ефекти від придбання компанії Pop Vriend Seeds, що зумовлені поглинанням і не впливають на платежі, відтепер очікується збалансований фінансовий результат. Не беручи до уваги дані ефекти, EBIT маржа буде знаходитися ймовірно у діапазоні 30–35%.

Прогнози по інших сегментах залишаються без змін.

Про KWS*

KWS – одна з найбільших селекційних компаній, яка входить в п’ятірку світових лідерів з виробництва насіння. У 2018/19 фінансовому році понад 5500 співробітників в 70 країнах досягли чистого обсягу продажів у розмірі 1,1 млрд євро та прибутку до вирахування відсотків і податків (EBIT) в розмірі 150 млн євро. KWS, компанія з сімейними цінностями, незалежно працює на ринку понад 160 років. Вона спеціалізується на селекції та виробництві й продажу насіння кукурудзи, цукрових буряків, зернових культур, ріпаку та соняшнику та овочевих культур. KWS використовує провідні методи селекції для підвищення врожайності, стійкості до хвороб, шкідників й абіотичного стресу. З цією метою в 2018/2019 фінансовому році компанія інвестувала в наукові дослідження близько 200 млн євро.

*У наведених цифрах не враховані показники наступних компаній: AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. та KENFENG – KWS SEEDS CO., LTD.

Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, перейдіть за адресою: www.kws.com. Слідкуйте за нами в Twitter®.