KWS успішно завершує 2019/2020 фінансовий рік – зростання у всіх сегментах

Айнбек, 23 жовтня 2020 року

Загальний обсяг продажів зріс на 15% – EBITDA зростає приблизно на 13% – пропонується вищий дивіденд на 0,70 євро за акцію

Група KWS (ISIN: DE0007074007) досягла збільшення продажів приблизно на 15% до 1,28 млрд євро у 2019/2020 фінансовому році. Ключові показники EBIT, чистий прибуток та прибуток на акцію залишились нижче попереднього року з урахуванням ефекту придбання.

«Наша бізнес-модель виявилася надзвичайно надійною в складні часи», – прокоментувала Єва Кіенлі, фінансовий директор KWS. «Завдяки нашому інноваційному асортименту гібридів ми зросли у всіх товарних сегментах і змогли значно збільшити операційний прибуток з урахуванням ефекту придбання. Ми очікуємо стабільного розвитку бізнесу в новому фінансовому році».

У 2019/2020 фінансовому році чисті продажі зросли на 15,2% до 1282,6 (1113,3) євро. Усі сегменти продукції сприяли зростанню. На порівняльній основі (без урахування валюти та наслідків придбання) продажі зросли на 10,4%.

EBITDA групи KWS покращився на 12,9% до 225,5 (199,7) млн євро. EBIT зменшився до 137,4 (150,0) млн євро в результаті безготівкових ефектів на загальну суму 33,0 млн євро в рамках розподілу закупівельної ціни на придбання Pop Vriend Seeds. Прибуток у попередньому році також включав позитивний одноразовий ефект завдяки створенню спільного підприємства Aardevo B.V.

Фінансовий результат -7,8 (-5,5) млн євро виявився меншим за показник попереднього року. Чистий результат у відсотках впав до 18,6 (-15,0) млнєвро в результаті збільшення запозичень, тоді як результат від інвестицій у компанії, що обліковуються за методом власного капіталу, зріс до 10,8 (9,4) млн євро. Податки з доходів становили -34,3 (-40,4) млн євро. Це призвело до щорічного профіциту в розмірі 95,2 (104,0) млн євро, а прибуток на акцію – 2,89 євро (3,15).

Огляд ключових показників

В млн євро 2019/2020 2018/2019 +/-
Чисті продажі 1282,6 1 113,3 15,2%
EBITDA 225,5 199,7 12,9%
Операційний дохід EBIT 137,4 150,0 -8,4%
Чистий фінансовий дохід -7,8 -5,5  
Результати звичайної діяльності 129,5 144,5 -10,4%
Податок на прибуток 34,3 40,4 -15,1%
Чистий дохід за рік 95,2 104,0 -8,4%
Дохід на акцію (в €) 2,89 3,15 -8,4%

Розвиток бізнесу за сегментами

У звітному році сегмент кукурудзи збільшив чисті продажі на 5% – до 775,7 (739) млн євро. Зростання обсягів продажів зумовлене насамперед позитивним розвитком бізнесу в Європі та Південній Америці. У Північній Америці чисті продажі нашого спільного підприємства AgReliant були на рівні попереднього року, тоді як обсяг бізнесу насіння кукурудзи та сої дещо зменшився внаслідок потрясінь, пов’язаних з пандемією на сировинних ринках. З іншого боку, позитивні ефекти для обмінного курсу мали збільшення вартості долара США щодо євро. Результат сегмента кукурудзи збільшився на 15,9% до 67,1 (57,9) млн євро. Маржа прибутку до виплати податків та відсотків (EBIT margin) сегмента зросла з 7,8% до 8,6%.

Чистий обсяг продажів у сегменті цукрових буряків збільшився на 6,6% до 491,8 (461,2) млн євро. Успішний вихід на ринок CONVISO® SMARTінноваційної системи боротьби з бур’янами, яка зараз доступна у 24 країнах, а також валютні ефекти від курсової різниці щодо долара США відносно євро справили позитивний ефект у звітному періоді. З іншого боку, негативний вплив мало зменшення посівних площ цукрових буряків у країнах ЄС-27 та Східної Європи. Дохід сегменту склав 170,1 млн євро порівняно з високим рівнем попереднього року (179,6), в якому спостерігався позитивний ефект від створення спільного підприємства Aardevo BV. Маржа прибутку до виплати податків та відсотків (EBIT margin) сегмента склала 34,6%, що є менше минулорічного показника (38,9%).

Чисті продажі у зерновому сегменті продажі значно збільшились на 11,9% – до 191,2 (170,8) євро. Насіння озимого гібридного жита зробило значний внесок у цей результат завдяки умовам, які склалися на ринках, відносно стабільному врожаю жита в посушливі роки та збільшеному попиті на жито як корм для худоби. Хоча виручка від продажів насіння пшениці та ячменю була на рівні попереднього року, продажі насіння ріпаку дещо зменшились порівняно з попереднім роком через несприятливі погодні умови, які склалися на момент сівби. Дохід сегменту зріс приблизно на 15% до 26,4 (23,0) млн євро, тоді як маржа прибутку до виплати податків та відсотків (EBIT margin) знизилася на 13,8%, трохи збільшившись порівняно з попереднім року (13,5%).

Сегмент насіння овочевих культур, який включає бізнес-діяльність виробника насіння овочевих культур, компанії Pop Vriend Seeds, придбаної 1 липня 2019 року, зробив значний внесок в збільшення розміру чистих продажів Групи KWS в розмірі 83,5 млн євро. Бізнес цього сегменту у звітному році виграв від високого попиту на насіння шпинату в Північній Америці. Крім того, зростала динаміка продажів насіння шпинату та квасолі в Європі. Дохід сегменту (до ефекту придбання) досяг 25,5 млн євро. Беручи до уваги безготівкові ефекти в контексті розподілу закупівельної ціни від продажу запасів, придбаних та переоцінених за справедливою вартістю (-11,1 млн євро) та амортизацію нематеріальних активів (-21,9 млн. євро), дохід сегменту склав -7,5 млн євро.

Продажі в корпоративному сегменті склали 4,6 (3,9) млн євро. Вони в основному генеруються господарствами KWS. Оскільки всі загальновиробничі витрати на центральні функції Групи KWS, а також основні витрати на дослідження відображаються в корпоративному сегменті, результат сегменту, як правило, завжди від’ємний. EBIT корпоративного сегменту склав -104,4 млн євро порівняно з результатами попереднього року (-97,1 млн євро) через додаткові витрати у зв’язку з нашим проєктом реорганізації GLOBE, збільшення витрат на центральну науково-дослідну діяльність та менший дохід від інструментів хеджування валюти.

Відмінності Звіту Групи про сукупний дохіж та Звітності за сегментами групи KWS зумовлена ​​вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та приведені в таблиці для чистих продажів та EBIT.

Таблиця узгодження

В млн євро Сегменти Узгодження Група KWS1
Чисті продажі 1 546,8 -264,3 1 282,6
EBIT 151,3 -14,0 137,4

1
Без урахування акцій компаній, що обліковуються за методом власного капіталу AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. та KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.

Капітальні витрати

Капітальні витрати KWS у звітному році відповідали довгостроковим планам зростання компанії та були спрямовані на зведення та розширення виробничих та науково-дослідницьких потужностей. Основним акцентом капітальних витрат було розширення виробничих потужностей насіння цукрових буряків у Німеччині та Франції та насіння кукурудзи в Бразилії та Аргентині. Крім того, було добудовано новий корпус лабораторії в Айнбеку. Загальний обсяг капітальних витрат у 2019/2020 фінансовому році склав 108,0 (96,6) млн євро.

Плановий розподіл прибутку: вищі дивіденди в розмірі 0,70 євро за акцію

З огляду на позитивні результати діяльності компанії, Виконавча та Наглядова Ради запропонують Щорічним Зборам акціонерів, які відбудуться 16 грудня 2020 року, розподілити дивіденди у розмірі 0,70 євро (0,67) на акцію за 2019/2020 фінансовий рік. Це розподілить 23,1 (22,1) млн євро між акціонерами KWS SAAT SE & Co. KGaA. Це відповідало б коефіцієнту виплат у розмірі 24,3 (21,3)%, при якому KWS продовжуватиме виплачувати дивіденди у розмірі від 20 до 25% чистого доходу Групи KWS в рамках своєї дивідендної політики, яка спрямована на прибутковість компанії.

Прогноз на 2020/2021 фінансовий рік

На економічні показники Групи KWS, ймовірно, вплинуть наслідки глобальної пандемії коронавірусу у 2020/2021 фінансовому році. Припускаючи, що посівні площі залишаються стабільними або незначно зменшаться, Виконавча Рада припускає зниження темпів зростання у 2020/2021 фінансовому році. Виконавча Рада передбачає, що Група KWS забезпечить чистий обсяг продажів на рівні попереднього року (1 282,6 млн євро), припускаючи, стабільність чистих продажів та розмір EBIT margin на рівні 11-13% (після коригування безготівкових ефектів як частини розподілу ціни для придбання Pop Vriend Seeds).

Річний звіт та Звіт про сталий розвиток можна знайти за адресою www.kws.com.

Про KWS*

KWS – одна з найбільших селекційних компаній, яка входить в п’ятірку світових лідерів з виробництва насіння. У 2019/20 фінансовому році понад 5700 співробітників в 70 країнах досягли чистого обсягу продажів у розмірі 1,3 млрд євро. KWS, компанія з сімейними цінностями, незалежно працює на ринку понад 160 років. Вона спеціалізується на селекції та виробництві та продажу насіння кукурудзи, цукрових буряків, зернових культур, ріпаку та соняшнику та овочевих культур. KWS використовує провідні методи селекції для підвищення врожайності, та покращення стійкості до хвороб, шкідників та абіотичного стресу. З цією метою в 2019/2020 фінансовому році компанія інвестувала в наукові дослідження понад 200 млн євро.

* У наведених цифрах не враховані показники наступних компаній: AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. та KENFENG – KWS SEEDS CO., LTD.

Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, перейдіть за адресою www.kws.com. Слідкуйте за нами в Twitter®.