KWS визначає річний прогноз після успішного третього кварталу

Айнбек, 19 травня 2020 року

Весняний насіннєвий бізнес значною мірою завершений – значне збільшення доходів та EBITDA за результатами дев'яти місяців 2019/2020 фінансового року. Зростання у всіх сегментах – чисті продажі та рентабельність прибутку за рік очікуються у верхньому діапазоні прогнозу на рік

Група KWS (ISIN: DE0007074007) збільшила чисті продажі на 18,0% до 1 012,5 млн євро за перші дев'ять місяців 2019/2020 фінансового року. Органічний приріст склав 10%. Показник EBITDA значно покращився до € 247,4 (210,6), EBIT збільшився до 184,3 (173,1) млн євро. Прибуток на акцію збільшився до 4,18 євро (3,88).

Пандемія COVID-19 вплинула на світову ділову активність у третьому кварталі. Незважаючи на ці складні умови, група KWS змогла вчасно забезпечити аграріїв насінням для весняної сівби.

«Охорона здоров’я працівників – головний пріоритет для KWS. Ось чому ми вжили комплексних заходів на місцях, спираючись, або навіть перевищуючи рекомендації та директиви національних та міжнародних органів охорони здоров’я», – прокоментувала Єва Кіенлі, фінансовий директор KWS. «В той же час ми підтримували всі необхідні виробничі та логістичні процеси, щоб гарантувати забезпечення сільського господарства насінням на цій критичній фазі».

Незважаючи на обмеження, спричинені пандемією COVID-19, група KWS збільшила чисті продажі за перші дев'ять місяців фінансового року на 18% до 1 012,5 млн євро. Ранній початок сівби в деяких регіонах позитивно вплинув порівняно з попереднім роком.

EBITDA групи KWS збільшилась на 17,5% до 247,4 (210,6) млн євро. Враховуючи ефекти безготівкового грошового забезпечення в рамках розподілу ціни на придбання компанії Pop Vriend Seed, EBIT збільшився на 6,5% до 184,3 (173,1) млн євро.

Значно збільшений валовий прибуток частково компенсувався вищими функціональними витратами на дослідження та розробки, а також на продажі та адміністрацію. На інший операційний результат, серед іншого, негативно вплинули витрати, пов'язані з інструментами хеджування валюти. У попередньому році також був позитивний ефект від доходу від продажу акцій KWS Potato B.V. та від діяльності з управління дебіторською заборгованістю.

Чистий фінансовий дохід / витрати склали 6,0 (9,8) млн євро і, таким чином, зменшився порівняно з попереднім роком, головним чином через зниження процентного результату до –13,2 (–7,3) млн євро. Чистий дохід від компаній, що обліковують капітал, збільшився до 19,1 (17,2) млн євро.

Податки на прибуток та прибуток склали –52,3 (–54,8) млн євро. Це призвело до отримання прибутку за період 137,9 (128,1) мільйонів євро або 4,18 (3,88) за акцію.

Огляд основних показників *

В млн євро І-ІІІ квартал 2019/2020 І-ІІІ квартал 2018/2019 +/–
Чисті продажі 1 012,5 857,7 18,0%
EBITDA 247,4 210,6 17,5%
Операційних дохід (EBIT) 184,3 173,1 6,5%
Чистий фінансовий дохід/витрати 6,0 9,8 -38,8%
Результати звичайної діяльності 190,2 182,9 4,0%
Податки 52,3 54,8 -4,6%
Чистий дохід за період 137,9 128,1 7,7%
Прибуток на акцію (в €) 4,18 3,88 7,7 %

* Прибуток на акцію попереднього періоду був арифметично скоригований за рахунок поділу акцій (1:5)

Розвиток бізнесу за сегментами

У кукурудзяному сегменті за перші дев'ять місяців було зафіксовано зростання продажів приблизно на 6% до 607,4 (575,4) мільйонів євро. В Європі зростанню продажів сприяла рання посівна кампанія порівняно з попереднім роком та збільшення попиту у Франції, Туреччині та Південно-Східній Європі. У Північній Америці (спільне підприємство AgReliant) продажі незначно зросли через збільшення ринку насіння кукурудзи та зменшення ринку насіння сої. У позитивному ринковому середовищі обсяг продажів значно збільшився в Бразилії та Аргентині, але протилежні ефекти обмінного курсу негативно вплинули на продажі в євро. У Китаї продажі були на рівні минулого року, незважаючи на обмеження, пов'язані з COVID-19 щодо господарських операцій. Результат сегменту покращився до 79,7 (73,9) млн євро.

У сегменті цукрових буряків за дев'ять місяців продажі зросли приблизно на 11% до 372,4 (335,1) мільйонів євро. Минулого року пізні посіви в деяких регіонах призвели до зміщення продажів до четвертого кварталу. Успішний запуск на ринок CONVISO® SMART, інноваційної системи боротьби з бур’янами, яка тепер доступна у 24 країнах, мав позитивний вплив у звітному періоді. Навпаки, зменшення площі цукрових буряків у країнах ЄС-27 та Східній Європі мало негативний вплив. Результат сегменту значно збільшився до 156,9 (143,6) млн євро.

Продажі в зерновому сегменті зросли за перші дев'ять місяців на 13,5% до 177,3 (156,3) мільйонів євро. Зростання пов'язане насамперед з успішним бізнесом з насіння озимого гібридного жита, який отримав користь від стабільного врожаю озимого гібридного жита за сухих літніх умов на основних ринках та хороших цін на сировину. Жито є відносно посухостійким, порівняно з іншими зерновими культурами. Результат сегменту покращився до 47,4 (42,6) млн євро за рахунок маржинального прибутку від бізнесу насіння озимого гібридного жита.

Сегмент насіння овочевих культур, який включає діяльність насіннєвої компанії Pop Vriend Seeds, придбаної 1 липня 2019 року, зробив вагомий внесок у збільшення продажів KWS Group за перші дев'ять місяців на 65,0 млн євро. Високий попит на насіння шпинату в Північній Америці в третьому кварталі та зростання темпів продажу насіння шпинату бобових культур в Європі сприяли значному зростанню. Дохід сегменту (до ефектів, пов'язаних з придбанням) становив 23,4 млн євро. Включаючи безготівкові ефекти як частину розподілу ціни на придбання від продажу товарно-матеріальних цінностей, які були прийняті та переоцінені за справедливою вартістю (–8,6 млн євро) та за рахунок амортизації нематеріальних активів (–16,4 млн євро), дохід сегменту становив –1,6 млн євро.

Чистий обсяг продажів у корпоративному сегменті склав 3,4 (3,2) млн євро в основному за рахунок діяльності ферм, що належать компанії. Оскільки всі витрати на діяльність трьох бізнес-сегментів групи KWS та основні витрати на дослідження та інновації відображаються на рахунках Корпоративного сегменту, зараховуються на корпоративний сегмент, фінансовий результат сегменту завжди від'ємний. Консолідовані витрати в сегменті зросли, зокрема, внаслідок збільшення витрат на персонал в рамках проекту реорганізації GLOBE та за рахунок стягнення з інструментів за хеджування валюти. Результат сегменту склав –81,6 (–67,3) млн євро. Минулого року дохід від продажу акцій KWS Potato B.V. і від управління дебіторською заборгованістю позитивно вплинув на результат сегменту.

Різниця між звітом групи KWS про сукупний прибуток та сегментною звітністю є результатами вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСФЗ) та узагальнена у наступній таблиці узгодження ключових показників продажів та прибутку.

Таблиця узгодження

В млн євро Сегменти Узгодження Група KWS 1
Чисті продажі 1 125,5 -213,0 1 012,5
EBIT 200,8 -16,6 184,3

1
Без акцій компаній, що обліковуються з використанням методу власного капіталу

Прогноз на 2019/2020 фінансовий рік

Група KWS очікує досягти результати у верхньому діапазоні прогнозу щодо чистих продажів (від 8% до 12%) та для маржі EBIT (11% до 13%).

Прогноз не включає безготівкові ефекти як частину розподілу ціни придбання на бізнесу Pop Vriend Seed. Ці результати виникли від придбаних товарно-матеріальних цінностей, які були переоцінені за справедливою вартістю (очікуваний ефект у поточному фінансовому році близько 10 млн євро) та амортизації нематеріальних активів (близько 22 млн євро). Група KWS розраховує, що показник EBITDA значно збільшиться порівняно з минулим періодом.

Очікується, що заходи щодо стримування пандемії COVID-19 матимуть лише незначний вплив на прибуток групи KWS у поточному фінансовому році. Однак можливі наслідки для нового фінансового року 2020/2021, що починається з 1 липня 2020 року, зменшують очікування зростання KWS Group.

Додаткова інформація

О 10:00 у суботу, відбудеться веб-трансляція для аналітиків та інвесторів англійською мовою разом з Евою Кіенлі (фінансовий директором). Інформація про цю подію розміщена на сайті www.kws.de/ir.

Про KWS*

KWS – одна з найбільших селекційних компаній, яка входить в п’ятірку світових лідерів з виробництва насіння. У 2018/19 фінансовому році понад 5500 співробітників в 70 країнах досягли чистого обсягу продажів у розмірі 1,1 млрд євро та прибутку до вирахування відсотків і податків (EBIT) в розмірі 150 млн євро. KWS, компанія з сімейними цінностями, незалежно працює на ринку понад 160 років. Вона спеціалізується на селекції та виробництві й продажу насіння кукурудзи, цукрових буряків, зернових культур, ріпаку та соняшнику та овочевих культур. KWS використовує провідні методи селекції для підвищення врожайності, стійкості до хвороб, шкідників й абіотичного стресу. З цією метою в 2018/2019 фінансовому році компанія інвестувала в наукові дослідження близько 200 млн євро.

* У наведених цифрах не враховані показники наступних компаній: AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. та KENFENG – KWS SEEDS CO., LTD.

Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, перейдіть за адресою: www.kws.com. Слідкуйте за нами в Twitter®.