За непростих умов KWS демонструє стабільні результати ведення бізнесу – прогноз річних показників підтверджено

Айнбек, 18 лютого 2021 року

За перші шість місяців 2020/2021 фінансового року чистий обсяг продажів Групи компаній KWS (ISIN: DE0007074007) знизилися на 1,1% через негативні наслідки коливань валютного курсу (операційний приріст з поправкою на курс валют +9%). Незважаючи на кризу, спричинену коронавірусом, такі показники як EBITDA, EBIT та чистий прибуток, знаходились на рівні попереднього року і залишалися негативними, що притаманно першому півріччю фінансового року. Зазвичай бізнес KWS досягає значних оборотів та отримує значний дохід у третьому фінансовому кварталі (січень-березень) завдяки весняній посівній кампанії.

«Навіть за непростих умов ми продовжуємо вбачати стабільну динаміку розвитку бізнесу. Завдяки нашим інноваційним сортам та гібридам зернових культур та кукурудзи, вже у першому півріччі нам вдалося показати результати на важливих перспективних ринках Східної Європи та Бразилії», – коментує Єва Кінлі, фінансовий директор компанії KWS. – «Разом з тим, девальвація деяких валют, особливо у Південній Америці, негативно позначилася на наших фінансових показниках. Ми оптимістично налаштовані щодо подальшого перебігу фінансового року і майбутніх весняних посівів та підтверджуємо свої прогнози річних показників для Групи компаній KWS.»

За перші шість місяців 2020/2021 фінансового року дохід від реалізації становить 326 (329,6) млн євро. Показник EBITDA досягнув –48,2 (–50,8) млн євро, а показник EBIT склав –93,2 (–92,0) млн євро. При цьому також спостерігається зменшення валового прибутку та зростання витрат на науково-дослідну роботу, тоді як витрати, пов’язані з реалізацією продукції, стали меншими за минулорічні показники. Наслідки коливань курсу валют в цілому несприятливо позначилися на рівні доходів Групи компаній KWS, незважаючи на позитивний вплив вартісної оцінки фінансових інструментів.

Фінансовий результат склав –24,9 (–27,4) млн євро. Через те, що доходи від спільних підприємств, щодо яких баланс складається за принципом пайової участі, надходять лише у третьому фінансовому кварталі, дохід від пайової участі у першому півріччі становить –17,2 млн євро і є виражено від’ємним (–19,7 млн євро). Прибуток, отриманий від відсотків, не змінився і склав–7,7 (–7,7) млн євро.

Податки на прибуток у сумі склали –31,8 (–32,8) млн євро. В результаті, фінансовий результат за період склав –86,2 (–86,5) млн євро, або ж –2,61 (–2,62) євро за акцію.

Потік вільних грошових коштів за звітний період покращився і становить –64,3 (–126,3) млн євро (не враховуючи придбання Pop Vriend Seeds). Таке покращення значною мірою стало наслідком значного скорочення оборотного капіталу.

Огляд основних показників

У млн євро 1 півріччя 2020/21 1 півріччя 2019/20 +/-
Чисті продажі 326,0 329,6 -1,1 %
EBITDA -48,2 -50,8 5,1 %
EBIT -93,2 -92,0 -1,3 %
Чистий фінансовий дохід -24,9 -27,4 9,1 %
Фінансовий результат від основної господарської діяльності -118,1 -119,4 1,1 %
Податки на прибуток -31,8 -32,8 3,0 %
Чистий прибуток -86,2 -86,5 0,3 %
Прибуток на акцію (у євро) -2,61 -2,62 0,4 %

Результати діяльності окремих бізнес підрозділів

У підрозділі кукурудзи чисті продажі дещо знизилися до 131,8 (133,4) млн євро. На наших головних південноамериканських ринках – в Бразилії та Аргентині – відбувалося динамічне розширення діяльності (у місцевій валюті). Одночасно спостерігався і помітний несприятливий вплив від коливання курсу валют бразильського реалу та аргентинського песо. У Північній Америці відбувся певний спад у бізнес діяльності через непросте конкурентне середовище. Сукупний дохід підрозділу кукурудзи за звітний період склав –69,1 млн євро, тобто на рівні з показником попереднього року (-68,2 млн євро). Значних продажів та доходів у сегменті кукурудзи вдається досягти лише після початку весняних посівів у третьому кварталі (січень-березень).

Чисті продажі підрозділу цукрових буряків за перше півріччя зросли до 43,1 (27,9) млн євро. Таке зростання пов’язане передусім з вищою часткою ранніх продажів у Німеччині та Східній Європі. Минулого року такі поставки відбувалися лише після початку нового року. Загальний дохід підрозділу за перше півріччя склав –45,6 млн євро, що відповідає рівню попереднього року (–46,3 млн євро). Збільшення обсягу продажів значною мірою було компенсовано негативними валютними ефектами та збільшенням витрат на науково-дослідну роботу. Як і очікувалося, дохід від продажу насіння цукрового буряка у першому півріччі був на низькому рівні, значних об’ємів продажів вдається досягти лише під час весняної посівної кампанії у третьому кварталі (січень-березень).

Показник чистих продажів підрозділу зернових культур за перше півріччя залишився на рівні минулого року і становив 156,1 (157,1) млн євро. Хоча коливання курсу валют також негативно позначилися і на цьому сегменті, однак продажі насіння пшениці, ячменю та ріпаку помітно зросли. Напрямок діяльності, пов'язаний з гібридним житом, розвивався стабільно, однак обсяги продажів були на 4% нижчими за показник минулого року внаслідок коливання валютного курсу. Середньострокові перспективи росту для гібридного жита залишаються позитивними. Дохід підрозділу склав 52,3 млн євро і відповідає рівню попереднього року (53,8).

Чисті продажі підрозділу овочевих культур значно впали через зниження попиту на насіння шпинату внаслідок пандемії COVID-19 і становили 26,0 (44,3) млн євро. Особливо постраждав сегмент ринку громадського харчування. Внаслідок таких результатів бізнес-діяльності показник EBITDA також впав до 2,8 (19,1) млн євро, а EBIT (включаючи наслідки розподілу купівельної ціни) впав до –8,7 (2,3) млн євро.

Показник чистих продажів корпоративного підрозділу зріс до 3,6 (2,5) млн євро. Переважно його створюють фермерські господарства KWS. Оскільки всі міжгалузеві витрати на центральні функції групи KWS, а також основні витрати на дослідження лягають на корпоративний підрозділ, результат діяльності підрозділу, як правило, від’ємний. Показник доходу підрозділу покращився до –39,1 (–54,4) млн євро, головним чином за рахунок позитивного впливу вартісної оцінки фінансових інструментів, зумовленого коливанням курсу валют, а також за рахунок економії витрат у зв’язку з пандемією.

Різниця між підрахунком сукупного доходу та показниками щодо окремих підрозділів пов’язана з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) і підсумована у наступній таблиці за основними показниками чистих продажів та EBIT:

Таблиця звірки

У млн євро Підрозділи Звірка Група KWS
Чисті продажі 360,7 -34,7 326,0
EBIT -109,9 16,7 -93,2

Прогноз на 2020/2021 фінансовий рік для Групи компаній KWS підтверджено

Правління Групи компаній KWS очікує на обороти продажів на рівні попереднього року (1282,6 млн євро). Припускаючи, що динаміка оборотів залишатиметься стабільною, очікується, що маржа показника EBIT становитиме від 11% до 13% (з урахуванням впливу платежів, що не спричиняють змін у фінансових активах у рамках розподілу купівельної ціни на придбання Pop Vriend Seeds).

З огляду на зміни у короткострокових бізнес-перспективах у підрозділі овочевих культур, Правління Групи зараз припускає, що оборот сегменту становитиме від 60 до 65 млн євро (попередньо: прогнозувалось незначне зменшення порівняно з минулорічним показником, що становив 83,5 млн євро). Очікується, що маржа EBIT – з урахуванням наслідків в рамках розподілу купівельної ціни для придбання Pop Vriend Seeds – тепер становитиме близько 20% (раніше: 20-25%).

Про KWS*

KWS – одна з найбільших селекційних компаній, яка входить в п’ятірку світових лідерів з виробництва насіння. У 2019/20 фінансовому році понад 5700 співробітників в 70 країнах досягли чистого обсягу продажів у розмірі 1,3 млрд євро. KWS, компанія з сімейними цінностями, незалежно працює на ринку понад 160 років. Вона спеціалізується на селекції та виробництві та продажу насіння кукурудзи, цукрових буряків, зернових культур, ріпаку та соняшнику та овочевих культур. KWS використовує провідні методи селекції для підвищення врожайності, та покращення стійкості до хвороб, шкідників та абіотичного стресу. З цією метою в 2019/2020 фінансовому році компанія інвестувала в наукові дослідження понад 200 млн євро.

* У наведених цифрах не враховані показники наступних компаній: AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. та KENFENG – KWS SEEDS CO., LTD.

Для отримання додаткової інформації, будь-ласка, перейдіть за адресою www.kws.com. Слідкуйте за нами в Twitter®.