• sunflower.png
    СОНЯШНИК

Нові гібриди соняшнику компанії KWS. Результати випробувань 2023 року.

Враховуючи факти, що були викладені в попередній статті, маємо висновок – ареал вирощування соняшнику в Україні за останні роки змістився з південно-східних областей на північ та захід країни. Також можна констатувати, що ця культура буде рентабельною в найближчі роки для сільськогосподарських виробників. Цьому сприяє високий попит в світі на соняшникову олію, додаткова додана вартість при переробці сировини в регіоні вирощування, менші логістичні витрати (порівняно із зерновими культурами) та поява нових адаптованих гібридів, що мають високу продуктивність при низькій вартості виробництва.

Стабільний попит на посівний матеріал спонукає насіннєві компанії сфокусуватися на селекції соняшнику. Основні критерії відбору – це високі потенційні можливості гібридів: урожайність і олійність, стійкість до вовчку соняшникового і хвороб, скоростиглість, технологічність.

В 2023 році компанія KWS представила оновлене портфоліо гібридів соняшнику. Всі продукти, які пропонуються фермерам, пройшли ретельний відбір та кількарічне випробування на селекційних полігонах компанії. Кожен гібрид має чітке позиціонування і відповідає всім вимогам у виробництві. Нижче в статті будуть викладені коротка характеристика кожного гібриду та результати польових дослідів за 2023 рік.

В минулому році було закладено декілька полів попереднього випробування, що відображають всі грунтово-кліматичні умови основного ареалу вирощування соняшнику в Україні. І майже по всіх дослідних локаціях спостерігалися сприятливі погодні умови для оцінки потенціалу урожайності гібридів. Також відмічається підвищений рівень вмісту олії в насінні майже всіх гібридів (включно з контролями) порівняно з 2021-22 роками.

Вид гібридів стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин має зростаючий тренд останніх 4 років у виробництві соняшника і все більше фермерів надають перевагу саме такій технології вирощування. Враховуючи це, компанія KWS з 2023 року пропонує новий гібрид лінолевого типу СУВЕКС, призначений під цю агротехнологію. Він показав високу врожайність майже в усіх зонах випробувань. Польові досліди кількох років виявили, що СУВЕКС вирізнявся високою посухостійкістю тому основними регіонами вирощування для нього будуть Лісостеп і Степ при напівінтенсивних чи екстенсивних умовах. В зоні з достатнім вологозабезпеченням (Полтава 2023 р.) гібрид СУВЕКС має підвищену урожайність при збільшених густотах стояння (55-60 тис.рос./га).

Рис.1. Урожайність гібриду СУВЕКС в залежності від густоти стояння рослин. Середнє за 2 локації Кропивницький-Полтава.

Рис.1. Урожайність гібриду СУВЕКС в залежності від густоти стояння рослин. Середнє за 2 локації Кропивницький-Полтава.

СУВЕКС є середньораннім гібридом зі стійкістю до рас вовчка A-F. Програма досліджень по даному гібриду щодо гербіцидостійкості до групи сульфонілсечовин показала високу опірність СУВЕКСА до препарату Експрес™ 75 та Експрес™ Голд 75 навіть при застосуванні подвійних норм гербіциду. Придатний для ранніх строків сівби.

СИ ДАКСТОН – гібрид лінолевого типу під класичну систему вирощування, екстенсивний, середньоранній, мав невисоку реакцію урожайності в інтенсивних умовах. Але в зоні з недостатнім вологозабезпеченням (Кропивницький) показав другий результат по продуктивності після СУВЕКСА – 3,47 т/га. Поєднання стабільної урожайності та високої стійкості до рас вовчка соняшникового A-F/G позиціонує СИ ДАКСТОН як гібрид для всіх регіонів та для полів з невисоким агрофоном. Найкраще його переваги будуть проявлятися в південних областях. На фоні сприятливих погодних умов 2023 року цей гібрид показував невеликий ріст урожайності при збільшенні густоти стояння. Але, враховуючи архітектоніку розлогої рослини з крупним кошиком і великою площею листової поверхні, посіви
СИ ДАКСТОНА загущувати більше ніж 55-60 тис.рос./га не слід.

Рис.2. Урожайність гібриду СИ ДАКСТОН в залежності від густоти стояння рослин. Середнє за 2 локації Кропивницький-Полтава.

Рис.2. Урожайність гібриду СИ ДАКСТОН в залежності від густоти стояння рослин. Середнє за 2 локації Кропивницький-Полтава.

Ще один гербіцидостійкий гібрид – БІЛОБА КЛП, середньоранній лінолевий гібрид, адаптований під технологію Clearfield® Plus. Він має ряд стійкостей до основних хвороб соняшника. Особливо яскраво проявилася стійкість БІЛОБИ КЛП до іржі чорної в 2022 році в лісостеповій зоні. Має велику пухирчатість листків, що дає змогу утворювати більшу площу асиміляції кожній рослині, а звідси, мати більшу олійність сім’янок. Стійкий до рас вовчка A-E. Придатний до вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, де є інтенсивні або напівінтенсивні умови але оптимальними зонами вирощування для БІЛОБИ КЛП будуть зона Лісотепу і західна частина України. Цей гібрид стійкий до вилягання. Рекомедовані густоти стояння рослин для БІЛОБИ КЛП в зоні середнього вологозабезпечення – не більше 55 тис.рос./га, в зоні з дефіцитом вологи – 45-50 тис.рос./га.

Рис.3. Урожайність гібриду БІЛОБА КЛП в залежності від густоти стояння рослин. Середнє за 2 локації Кропивницький-Полтава.

Рис.3. Урожайність гібриду БІЛОБА КЛП в залежності від густоти стояння рослин. Середнє за 2 локації Кропивницький-Полтава.

Лінолевий середньостиглий гібрид ЕВАН створений під класичну технологію. За результатами польових випробувань 2023 року мав найвищу урожайність – 3,7 т/га (в середньому по всіх зонах випробувань), за два останні роки 2022-23 мав найвищу олійність – 55%. Високий потенціал урожайності/олійності, швидкий стартовий розвиток, стійкості до основних збудників хвороб і до комплексу рас вовчка A-F/G – це основні конкурентні переваги гібриду ЕВАН. Також гібрид стійкий до вилягання, має оптимальне положення кошика відносно стебла – суцвіття в момент повної стиглості нахилене до поверхні землі під кутом 45 градусів.

В зоні середнього вологозабезпечення даний гібрид показує максимум урожайності при густоті 50-55 тис.рос./га.

Рис.4. Урожайність гібриду ЕВАН в залежності від густоти стояння рослин. Середнє за 2 локації Кропивницький-Полтава.

Рис.4. Урожайність гібриду ЕВАН в залежності від густоти стояння рослин. Середнє за 2 локації Кропивницький-Полтава.

При однорічному дослідженні впливу міжрядного рихлення соняшника в ранні фази розвитку рослин гібриди ЕВАН і СУВЕКС не показали істотної прибавки урожайності на рихлених ділянках порівняно з контролем (без рихлення).

Рис.5. Реакція урожайності соняшника на рихлення міжрядь в ранні фази розвитку. Середнє за 2 локації Дніпро-Харків. Глибина рихлення 6-7 см.

Рис.5. Реакція урожайності соняшника на рихлення міжрядь в ранні фази розвитку. Середнє за 2 локації Дніпро-Харків. Глибина рихлення 6-7 см.

Щороку існує потреба на ринку у високоолеїновому соняшнику. Цей попит може збільшуватися чи зменшувати але він ніколи не зникне оскільки олія з високим вмістом олеїнової кислоти має ряд переваг відносно лінолевої олії. Виробнича собівартість вирощування таких гібридів не відрізняється від лінолевих і закупівельники насіння можуть давати додаткову прибавку до ціни на товарні партії якщо вміст олеїнової кислоти буде відповідати вимогам покупця. Починаючи з 2023 року компанія KWS пропонує фермерам високоолеїновий класичний гібрид ОКЛЛАХОМА, який за результатами попередньо випробування показав ряд переваг над контролями. Це середньостиглий гібрид зі стійкістю до рас вовчка соняшникового A-F. ОКЛЛАХОМА має дуже швидкий стартовий розвиток, стійка до фомозу, фомопсидозу, НБР. Аналіз вмісту олеїнової кислоти в насінні гібриду показав вар’ювання в залежності від зони і умов вирощування на рівні 82-85%. Гібрид має плаский кошик, що не закручується у фазі повної стиглості. При вирощуванні гібрид не рекомендується загущувати. Придатний для всіх зон.

Рис.6. Урожайність гібриду ОКЛЛАХОМА в залежності від густоти стояння рослин. Середнє за 2 локації Кропивницький-Полтава.

Рис.6. Урожайність гібриду ОКЛЛАХОМА в залежності від густоти стояння рослин. Середнє за 2 локації Кропивницький-Полтава.

Аналізуючи зведені результати з п’яти дослідних польових локацій, можна сказати, що урожайність досліджуваних гібридів вар’ювалася від 3,2 до 3,7 т/га. Загальний вміст жирів в гібриді ЕВАН був найбільшим. В поєднанні Урожайність/Олійність даний гібрид був найкращим. Гібрид БІЛОБА КЛП не вирізнявся такою продуктивністю але потрібно враховувати відсутність у 2023 році великих епіфітотій іржі чорної та інших хвороб. Цей фактор значно знижує урожай інших гібридів і мало впливає на
БІЛОБУ КЛП як стійкого до збудників іржі гібриду. СУВЕКС і
СИ ДАКСТОН мали однаковий вміст жирів але перший був більш урожайним в таких сприятливих погодних умовах минулого року. Гібрид ОКЛЛАХОМА мав середньо урожайність із 5 локацій – 3,4 т/га але загальну олійність – вище середньої.

Рис.7. Середня Урожайність/Олійність гібридів 2023 рік. Вінниця, Дніпро, Кропивницький, Полтава, Харків.

Рис.7. Середня Урожайність/Олійність гібридів 2023 рік. Вінниця, Дніпро, Кропивницький, Полтава, Харків.

Матеріал підготував:

Каламбет Віталій Володимирович
Каламбет Віталій Володимирович
Менеджер з агросервісу, Кукурудза та Соняшник
Тел .: +38 050 357 33 14
Відправити лист
Знайти представника у вашому регіоні