• bluetenmeer_mg_3759.jpg
    СОНЯШНИК

Вирощування високоврожайного гібриду БІЛОБА КЛП на піщаних та чорноземних ґрунтах Чернігівщини за технологією Clearfield® Plus

На півночі України багато орних земель має легкий склад ґрунту з високим вмістом піску. Саме на таких ґрунтах вирощується велика частина площ соняшнику в регіоні. Вважається, що вирощування соняшнику на піщаних ґрунтах є більш рентабельним, порівнюючи з такими культурами як кукурудза та соя.

Суть та передумови досліду

У 2021 році компанія КВС-УКРАЇНА провела дослід по вирощуванню гібриду соняшника БІЛОБА КЛП на піщаних та чорноземних ґрунтах, метою якого було порівняння показників урожайності та надання рекомендацій аграріям.

Локації для досліду підбирали таким чином, щоб на них були присутні піщані та чорноземні ґрунти. Одне поле з дослідом знаходилося в с. Бутівка Корюківського району Чернігівської області, бо саме тут знаходяться дерново-підзолисті зв’язно-піщані ґрунти, що мають легкий гранулометричний склад. Інше – в с. Красний Колядин Прилуцького району Чернігівської області, де переважають чорноземи типові легкосуглинкові.

Поля підібрали відповідно до вимог досліду: з рівним рельєфом та однорідністю розвитку культур протягом декількох років згідно показника NDVI (рис. 1 та рис. 2).

З обраних полів провели відбір зразків ґрунту для проведення агрохімічного аналізу. Результати наведені у Таблиці 1.

Рис. 1. Ділянка поля для проведення досліду на піщаних ґрунтах

Рис. 1. Ділянка поля для проведення досліду на піщаних ґрунтах

Рис. 2. Ділянка поля для проведення досліду на чорноземних ґрунтах

Рис. 2. Ділянка поля для проведення досліду на чорноземних ґрунтах

Таблиця 1. Результати агрохімічного аналізу ґрунту

Аналіз Дерново-підзолисті звязно-піщані ґрунти Чорнозем типовий легкосуглинковий
рН сольове 5,5 6,8
рН водне 5,7 7,9
Органічна речовина, % 2,29 6,0
Азот легкогідролізований, мг/кг 112 135
Азот нітратний, мг/кг < 1,5 < 2,5
Азот амонійний, мг/кг 4,2 8,5
Рухома сірка, мг/кг < 0,9 < 1,5
Бор, мг/кг 0,202 2,7
Калій, мг/кг 34 140
Фосфор, мг/кг 70 82
Мідь, мг/кг < 0,7 < 0,13
Залізо, мг/кг < 0,7 < 0,12
Марганець, мг/кг 7,07 8,1
Цинк, мг/кг 0,415 0,34

Результати аналізу ґрунту свідчать про те, що піщані ґрунти є слабокислими, в той час як чорноземні мають нейтральне рН. Щодо рівня органічної речовини, то він вищий на чорноземних ґрунтах на 3,71%, оскільки пожнивних решток надходить більше, біологічне життя розвинене краще, ніж на піщаних ґрунтах. Решта показників вищі на чорноземних ґрунтах.

Дослід в обох локаціях було виконано у трьох повторностях. Технологію вирощування по кожній локації представлено в Таблиці 2.

Таблиця 2. Технологія вирощування соняшнику на дослідних полях

Технологічна операція Дерново-підзолисті звязно-піщані ґрунти Чорнозем типовий легкосуглинковий
Попередник Кукурудза на зерно Кукурудза на зерно
Основний обробіток ґрунту Глибоке рихлення на глибину 35 см Оранка на глибину 27 см
Весняний обробіток ґрунту (закриття вологи) Культивація Культивація
Передпосівний обробіток ґрунту Культивація Культивація
Добрива NPK(8:15:30), 200 кг/га; КАС, 80кг/га NPK(8:15:30), 200 кг/га; КАС, 100 кг/га
Дата сівби 11.04.2021 25.04.2021
Норма висіву 53 тис./га 62 тис./га
Ґрунтовий гербіцид Рейсер, 2 л/га не вносився
Страховий гербіцид у фазу V6 не вносився Каптора, 1,2 л/га
Фаза розвитку V9 (фунгіцид) не вносився Амістар Голд, 1 л/га
Фаза розвитку R1 (фунгіцид) Амістар Голд, 1 л/га не вносився
Дата збирання 12.10.2021 10.10.2021

Хід досліду: піщані ґрунти

Рис. 3. Сівба досліду на дерново-підзолистих зв’язно-піщаних ґрунтах

Рис. 3. Сівба досліду на дерново-підзолистих зв’язно-піщаних ґрунтах

Сівба на локації з піщаними ґрунтами проводилася 11 квітня з глибиною залягання насіння 5 см. Температура ґрунту складала 5,1°C. Наступного дня після сівби було внесено ґрунтовий гербіцид.

Рис. 4. Наслідок промивання ґрунтового гербіциду на основі флурохлоридону

Рис. 4. Наслідок промивання ґрунтового гербіциду на основі флурохлоридону

Через декілька днів після сівби розпочалися сильні зливи, які, в свою чергу, призвели до зниження середньодобових температур, і в результаті отримали ослаблені сходи культури на 25-й день.

Оскільки піщані ґрунти мають гарну водопроникну здатність, то діюча речовина від гербіциду промилася у нижні шари ґрунту. Як наслідок, соняшник зупинився в рості на три тижні у фазу V2 та мав візуальний прояв впливу гербіциду – жовті плями на листках (рис. 4).

Рис. 5. Загальний вигляд соняшнику після потепління (17.06.2021)

Рис. 5. Загальний вигляд соняшнику після потепління (17.06.2021)

З першої декади червня розпочалося активне підвищення середньодобових температур, тому соняшник почав активно нарощувати вегетативну масу (рис. 5), але нижні листки залишалися жовтими і згодом повністю відмерли.

Рис. 6. Пошкодження соняшника збудниками фомозу (зліва) та септоріозу (справа)

Рис. 6. Пошкодження соняшника збудниками фомозу (зліва) та септоріозу (справа)

Протягом вегетації рослини соняшника пошкоджувалися збудниками фомозу та септоріозу (рис. 6), але у фазу розвитку культури R1 було внесено фунгіцид, що на деякий час зупинив розвиток хвороб.

Рис. 7. Фото кошиків на дерново-підзолистих зв’язно-піщаних ґрунтах (01.09.2021)

Рис. 7. Фото кошиків на дерново-підзолистих зв’язно-піщаних ґрунтах (01.09.2021)

При обстежені посіву в момент наливу насіння виявили, що кошики були повністю запилені, середній розмір коливався в межах від 19 до 23 см (рис. 7). Пошкоджень хворобами та шкідниками не спостерігалося. На даній локації протягом вегетації випало 253 мм опадів.

Цікавить гібрид БІЛОБА КЛП?

Хід досліду: чорноземні ґрунти

Сівба досліду на чорноземах типових легкосуглинкових

Рис. 8. Сівба досліду на чорноземах типових легкосуглинкових

Тим часом на локації із чорноземними ґрунтами сівба була проведена 25 квітня з глибиною залягання насіння 4 см (рис. 8). Температура ґрунту становила 13,3°C.

Рис. 9. Сходи культури на чорноземах типових легкосуглинкових

Рис. 9. Сходи культури на чорноземах типових легкосуглинкових

Відразу після сівби розпочалися сильні зливи, які тривали декілька днів. На зміну їм прийшли сонячні дні. В результаті підвищення середньодобових температур та палючого денного сонця на поверхні ґрунту утворилася кірка товщиною 2 см. Соняшнику було важко її «пробити», тому сходи було отримано на 17-й день. Вони були нерівномірними та ослабленими. (рис. 9).

Рис. 10. Пошкодження соняшника збудником септоріозу на чорноземах типових легкосуглинкових

Рис. 10. Пошкодження соняшника збудником септоріозу на чорноземах типових легкосуглинкових

У фазу V6 було внесено страховий гербіцид з групи діючих речовин імідазолінонів, тоді як у фазу V9 – фунгіцид, по причині пошкодження збудниками септоріозу (рис. 10).

Рис. 11. Загальний стан посіву після внесення фунгіциду на основі азоксистробіну та дифеноконазолу на чорноземах типових легкосуглинкових

Рис. 11. Загальний стан посіву після внесення фунгіциду на основі азоксистробіну та дифеноконазолу на чорноземах типових легкосуглинкових

Після проведення захисту розвиток збудників хвороб зупинився (рис. 11).

Рис. 12. Цвітіння соняшника на чорноземах типових легкосуглинкових

Рис. 12. Цвітіння соняшника на чорноземах типових легкосуглинкових

При обстеженні у третій декаді липня встановили, що розвиток хвороб зупинився на нижніх листках, тому фунгіцидний захист спрацював відмінно. Незважаючи на нерівномірні сходи та ранній розвиток, цвітіння відбулося синхронно (рис.12).

Рис. 13. Середні кошики гібриду БІЛОБА КЛП на чорноземах типових легкосуглинкових

Рис. 13. Середні кошики гібриду БІЛОБА КЛП на чорноземах типових легкосуглинкових

Кошики по даній локації були повністю запилені та запліднені, пустих сім’янок не було. Ураження хворобами та шкідниками не спостерігалося. Середній розмір кошика складав від 20 до 25 см (рис. 13). За вегетацію по даній локації випало 270 мм опадів.

Загальний вигляд соняшника перед збиранням

Рис. 14. Загальний вигляд соняшника перед збиранням

Достигання соняшнику було рівномірним. Поле на момент збирання було чисте та однорідне (рис. 14).

Як закладався дослід із БІЛОБА КЛП?

Результати урожайності на обох локаціях

Збирання розпочалося на чорноземних ґрунтах 10 жовтня. Результати врожайності наведено в Таблиці 3.

Таблиця 3. Результати врожайності соняшнику БІЛОБА КЛП на чорноземах типових легкосуглинкових

Гібрид Повторність Вологість під час збирання, % Урожайність при базовій вологості (7%), т/га Вміст олії, %
БІЛОБА КЛП 1 7,5 3,2 53,1
2 8,1 3,2 53,4
3 7,7 3,2 52,6

Середня врожайність гібриду БІЛОБА КЛП при вирощуванні на чорноземах типових легкосуглинкових склала 3,2 т/га за базової вологості 7%.

Через два дні (12 жовтня) відбулося збирання соняшнику на піщаних ґрунтах. Результати врожайності наведено в Таблиці 4.

Таблиця 4. Результати врожайності соняшнику БІЛОБА КЛП на дерново-підзолистих зв’язно-піщаних ґрунтах

Гібрид Повторність Вологість під час збирання, % Урожайність при базовій вологості (7%), т/га Вміст олії, %
БІЛОБА КЛП 1 8,5 3,1 51,6
2 8,8 3,0 52,5
3 8,4 3,2 52,3

Середня врожайність гібриду БІЛОБА КЛП при вирощуванні на піщаних ґрунтах склала 3,1 т/га за базової вологості 7%.

Рис. 15. Збирання соняшнику

Рис. 15. Збирання соняшнику (піщані ґрунти)

Рис. 16. Кошик соняшнику БІЛОБА КЛП перед збиранням (чорноземні ґрунти)

Рис. 16. Кошик гібрида соняшнику БІЛОБА КЛП перед збиранням (чорноземні ґрунти)

Отже, враховуючи результати дослідження, проведені агросервісною службою КВС-УКРАЇНА із вирощування гібриду соняшника БІЛОБА КЛП на різних типах ґрунтів (дерново-підзолисті зв’язно-піщані та чорноземи типові легкосуглинкові ґрунти), можна зробити висновок, що показники врожайності були майже однаковими. Лише на 0,1 т/га було отримано більше на чорноземних ґрунтах, ніж на піщаних. Тому компанія KWS рекомендує вирощувати гібрид БІЛОБА КЛП як на піщаних, так і на чорноземних ґрунтах!

Вас також може зацікавити...

dsc00117.jpg

Вплив густоти вирощування на урожайність гібридів соняшнику KWS

Для АПК України соняшник як основна олійна культура становить значний інтерес. Внаслідок постійно зростаючого попиту як на соняшникову олію, яка використовується в харчовій і технічній промисловостях, так і на відходи переробки насіння – шрот та макуху як цінні корми для тваринництва, площі вирощування соняшника в Україні залишаються стабільно високими.

kws-irzha-chorna-na-sonyashnyku-bilshe-ne-problema-02.jpg

Іржа чорна на соняшнику більше не проблема!

Висока економічна ефективність виробництва соняшника вже призвела до перенасичення сівозмін цією культурою. Як наслідок, ми все більше починаємо звертати увагу на хвороби соняшника, які раніше не мали економічного впливу на урожайність та якість насіння.

kws-gibrydy-sonyashnyku-kharkiv-oblast-15.jpg

Визначення оптимальної густоти стояння гібридів соняшнику KWS

На фоні глобального потепління в світі з кожним роком почали помічати зміну кліматичних поясів. Це також не оминуло і Україну. Все частіше спекотний та посушливий клімат спостерігається не тільки на півдні, а й в її центральних регіонах. Це призводить до дефіциту вологи в ґрунті, яка має неабияке значення при вирощуванні культур.

Матеріал підготував:

Шульга Андрій Миколайович
Шульга Андрій Миколайович
Агроном-консультант в Сумській та Чернігівській областях
Тел .: +38 066 261 64 68
Відправити лист
Знайти представника у вашому регіоні