BALASCO

  • Dvouliniový hybrid
  • FAO Z 370/S 380

Charakteristika

  • Enormně výnosný hybrid pro univerzální využití v teplých oblastech
  • V kukuřičné oblasti vysoké výnosy zrna (čistý dent) i siláže
  • Poměrně rychlé uvolňování vody ze zrna
  • Plastický, obří, bohatě olistěný hybrid
  • Vysoká tolerance k přísuškům
  • Je pro pěstitele zárukou vysoké a ziskové produkce mléka a bioplynu
  • V řepařské oblasti velmi vhodný pro pěstitele s velkou plochou kukuřice na siláž
  • Udrží vysokou kvalitu siláže i ke konci sklizně (pomalé stárnutí)