• kws_ackerfit_masse_motiv.jpg
    Medziplodiny

Ponuka zmesí KWS AckerFit

Sortiment zmesí

Názov Zmes Termín sejby
KWS AckerFit Diversity reďkev siata, olejná horčica biela, pohánka tatárska, ľaničník siaty, slnečnica ročná, ďatelina obrátená, facélia vratičolistá, vika siata júl – august
KWS AckerFit Crucifer free pohánka tatárska, ďatelina obrátená, facélia vratičolistá, vika siata júl – august
KWS AckerFit Wintergreen repica olejnatá, mätonoh mnohokvetý, raž siata august – október

Nájdite svojho konzultanta