KWS AckerFit Crucifer free

Na časté zastúpenie repky v osevnom postupe

 • Termín sejby: júl – august

Charakteristika

Zloženie

 • pohánka tatárska
 • ďatelina obrátená
 • facélia vratičolistá
 • vika siata

Hlavné výhody

 • nemá hostiteľa nádorovitosti kapustovitých rastlín
 • aktivizuje pôdne organizmy
 • zmenšuje riziko pôdnej erózie
 • podporuje rôzne typy prekorenenia pôdy
 • rýchlym vývojom konkuruje burinám
 • prerušuje osevný postup
 • podporuje uskladnenie živín v biomase
 • prostredníctvom strukovín fixuje vzdušný dusík

Niečo viac

KWS AckerFit Crucifer free neobsahuje kapustovité rastliny, a je tak ideálnym prerušovačom osevného postupu s vysokým zastúpením repky. Kapustovité rastliny (napr. horčica, reďkev, repka) majú veľký významv oblasti pestovania medziplodín vďaka vlastnostiam ako veľmi dobrý raný vývin, hlboký kolový koreň, ale aj vysoký výnos sušiny.Keďže sú ale druhovo príbuzné repke, napádajú ich rovnakí škodcovia a choroby. Kapustovité rastliny sú hostiteľskými rastlinami pre významné choroby, ako napríklad Phoma lingam a Verticillium longisporum. Spomedzi škodcov je podporovaná napríklad populácia skočky. Z týchto fytosanitárnych dôvodov by sa nemali žiadne ďalšie kapustovité rastliny pestovať ako plodiny nasledujúce po repke.

KWS AckerFit dátový hárok
Nájdite svojho konzultanta