KWS AckerFit Wintergreen

Miešanka, ktorá nevymrzne

 • Termín sejby: august – október

Charakteristika

Zložnie

 • repica olejnatá
 • mätonoh mnohokvetý
 • raž siata

Hlavné výhody

 • znižuje straty živín počas zimy
 • aktivizuje pôdne organizmy
 • zmenšuje riziko pôdnej erózie
 • rýchlym raným vývojom konkuruje burinám
 • prerušuje osevný postup
 • podporuje rôzne typy prekorenenia pôdy
 • podporuje uskladnenie živín v biomase
 • jarnou transpiráciou zbavuje pôdu nadbytočnej vody

Niečo viac

Miešanka KWS AckerFit Wintergreen poskytuje hustý vegetačný kryt a chráni pôdu počas celej zimy pred eróziu pôdy. Živiny v povrchových vrstvách pôdy nie sú odplavované ani vyplavované ani pri silnejších úhrnoch zrážok, a tak sú chránené pre následnú plodinu.

KWS AckerFit dátový hárok
Nájdite svojho konzultanta