CORRECTO

FAO 460

  • Hlavné využitie: na zrno
  • Doplnkové využitie: na bioetanol

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: stredná
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 65 – 70 tis./ha

Popis

V súčasnosti ide o najneskorší zrnový hybrid s najvyšším potenciálom úrody v slovenskom portfóliu firmy KWS. Čoraz teplejšie roky s vyššou sumou efektívnych teplôt nám otvárajú nové možnosti v podobe úspešného pestovania neskorších hybridov kukurice. Dlhšia vegetačná doba znamená viac aktívneho času na fotosyntézu a tvorbu asimilátov, ktoré sú základným predpokladom pre dosiahnutie vysokej úrody.

Jedná sa o kompaktnú rastlinu, ktorá väčšinu svojej energie vkladá do generatívnych orgánov a ako správny zrnový hybrid nevytvára zbytočne veľa pozberových zvyškov.

Na priloženom grafe môžete vidieť, ako reagoval hybrid CORRECTO v roku 2020 v porovnaní na ďalší náš veľmi výkonný hybrid KOLLEGAS. CORRECTO dosiahol v priemere úrodu vyššiu o 0,5 t/ha pri náraste zberovej vlhkosti iba 0,6%.

CORRECTO patrí medzi hybridy ClimaControl³, ktoré vám poskytnú nadštandardné úrody v podmienkach priemernej a nižšej úrodovej hladiny.

Dátový hárok CORRECTO
Nájdite konzultanta