KWS SANTO

FAO 340

 • Hlavné využitie: na siláž
 • Doplnkové využitie: na zrno a na bioplyn

Charakteristika

 • Typ hybridu: dvojlíniový
 • Typ zrna: konský zub
 • Výška rastlín: vysoká
 • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
 • Uvoľňovanie vody: pozvoľné
 • Počet rastlín pri zbere: 72 – 77 tis./ha

Popis

Stredne skorý silážny hybrid ideálny najmä do repárskej výrobnej oblasti. KWS SANTO je veľmi vitálna dobre olistená rastlina, ktorá dobre odoláva chladu v počiatočných štádiách rastu. V prevádzkových pokusoch v roku 2020 dosiahol tento hybrid úrodu suchej hmoty 20,9 t/ha pri zberovej sušine 33,8 % pri veľmi vysokej hodnote energetického produkčného mliekového potenciálu. To z KWS SANTO robí ideálny silážny hybrid.

V roku 2020 zaujal hlavne dosiahnutými laboratórnymi výsledkami, rozbory silážnej hmoty vyzerali nasledovne:

 • NL – 65,4 g/kg,
 • tuk – 26,4 g/kg,
 • popol – 40,5 g/kg,
 • škrob – 356,6 g/kg,
 • vodorozpustné cukry – 89,6 g/kg,
 • NDV – 391,9 g/kg,
 • ADV – 169,1 g/kg,
 • ADL – 8,4 g/kg,
 • stráviteľnosť NDV – 42,2 %,
 • NEL 1x – 7,6 MJ/kg
 • energetický produkčný mliekový potenciál dosiahol hodnotu 28,9 kg.

Pri porovnaní s naším najpredávanejším silážnym hybridom BALASCO dosahuje podobnú úrodu silážnej hmoty, nižšiu zberovú sušinu a vyššiu hodnotu EPMP (viď priložený graf).

Dátový hárok KWS SANTO
Nájdite konzultanta