PESANDOR

FAO 340

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: -

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: medzityp
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až rýchle
  • Uvoľňovanie vody: rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 72 – 77 tis./ha

Popis

PESANDOR je stredne skorý silážny hybrid určený najmä pre repársku a kukuričnú výrobnú oblast, kde poskytuje dobrý pomer medzi výškou úrody suchej hmoty z jednotky plochy a kvalitou úrody. V rámci týchto oblastí sa odporúča hlavne na prvé, resp. skoršie silážne zbery.

Výškou rastliny, pozvoľným až rýchlym dozrievaním rastlín, rýchlym uvoľňovaním vody zo zrna a vynikajúcim podielom zrna v siláži je PESANDOR predurčený na dosahovanie vynikajúcich výsledkov nielen vo výške úrody suchej hmoty, ale aj v kvalite vyrábanej siláže.

Dátový hárok PESANDOR
Nájdite konzultanta