• corn_growing.jpg

Pozvánka na kukuričné dni poľa 2022

Radi by sme vás pozvali na naše dni poľa venované kukurici.

Zoznámite sa tam s novými hybridmi, ktoré sme si pre vás prirpavili do nadchádzajúcej sezóny, ako aj s novinkami našich partnerov, stretnete sa s poľnohospodármi z okolia, pochutnáte si na vynikajúcich grilovaných špecialitách a veríme, že u nás celkovo strávite príjemný čas.

Mnohé z našich dní poľa už tradične organizujeme v spolupráci so spoločnosťami ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r. o. a LEMKEN SLOVAKIA s. r. o. Tento rok na niektorých našich akciách môžete ale stretnúť aj nových partnerov - HRIADEĽ, spol. s r.o. a TIMAC-AGRO SLOVAKIA s.r.o.

Termíny kukuričných dní poľa:

 • 06.9.2022 Nenince (okres VK) - KWS, ADAMA, LEMKEN - pozvánka
 • 08.9.2022 Liptovský Mikuláš (okres LM) - KWS, ADAMA, LEMKEN - pozvánka
 • 13.9.2022 Bátka (okres RS) - KWS, HRIADEĽ - pozvánka - POZOR, ZMENA TERMÍNU (pôvodný 9.9.2022)
 • 13.9.2022 Preseľany (okres TO) - KWS, ADAMA, LEMKEN - pozvánka
 • 14.9.2022 Kozárovce (okres LV) - KWS, ADAMA, LEMKEN - pozvánka
 • 20.9.2022 Trenčianske Stankovce (okres TN) - KWS, TIMAC AGRO - pozvánka
 • 27.9.2022 Pataš (okres DS) - KWS, ADAMA, LEMKEN - pozvánka
 • 7.10.2022 Zalužice (okres MI) - KWS, HRIADEĽ - pozvánka - POZOR, NOVÝ TERMÍN

Všetky dni poľa začínajú prezentáciou od 9:30, pričom presný program nájdete v pozvánke pre daný deň poľa.

Okrem toho nás môžete stretnúť aj na viacerých multifiremných podujatiach:

 • 08.9.2022 Deň poľa kukurice na Skúšobnej stanici ÚKSÚP Želiezovce (okres LV)
 • 13.9.2022 Deň poľa Milhosťov (okres KS)
 • 20.9.2022 Deň poľa kukurice v Komoči (okres NZ)
 • 21.9.2022 Deň poľa kukurice a jesenných prác, Selice (okres SA)

Nájdite svojho konzultanta
Nájdite konzultanta