• den-pola_repka3.jpg

Pozvánka na naše repkové dni poľa 2023

Radi by sme vás pozvali na naše dni poľa venované repke ozimnej, ktoré tento rok organizujeme v spolupráci so spoločnosťami AM - AGRO s.r.o. a Land Technologies s.r.o..

Pre zúčastnených farmárov máme pripravenú aj špeciálnu akciu na nákup osív repky ozimnej od KWS na nadchádzajúcu sezónu.

Termíny:

 • 16.5.2023 Rybany (okres Bánovce nad Bebravou) - pozvánka
 • 19.5.2023 Svodín (okres Nové Zámky) - pozvánka
 • 23.5.2023 Partizánska Ľupča (okres Liptovský Mikuláš) - pozvánka
 • 24.5.2023 Úpor (okres Trebišov) - pozvánka
 • 25.5.2023 Bušince (okres Veľký Krtíš) - pozvánka
 • 26.5.2023 Kozárovce (okres Levice) + kukurica - pozvánka
 • 1.6.2023 Bíňovce (Trnava) - pozvánka - náhradný termín z dôvodu nepriaznivého počasia.

Program (môže sa pre jednotlivé akcie líšiť):

 • 09:00 Príchod a registrácia
 • 09:30 Zahájenie poľného dňa
  • KWS: Prehliadka porastov repky ozimnej a predstavenie novinky HANNELI
  • AM – AGRO: Predstavenie technológie ochrany repky (v Kozárovciach navyše prehliadka rôznych variantov herbicídnej ochrany kukurice)
  • Land Technologies: Predstavenie postrekovača AGRIFAC CONDOR pre ochranu rastlín a strojov pre zakladanie porastov repky technológiou StripTill (SUMO a FARMET)
 • Obed
 • 13:00 Záver

Okrem spomenutého sa môžete tešiť na chutné občerstvenie a tombolu o hodnotné ceny.

Bližšie informácie nájdete v priložených pozvánkach, prípadne vám ich ochotne poskytnú regionálni zástupcovia firiem KWS Semena, AM - AGRO alebo Land Technologies s.r.o..

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Ďalšie dni poľa, ktorých sa zúčastníme:

 • 23.5.2023 Repný deň 2023, Nové Sady (okres Nitra)
 • 24.5.2023 Deň poľa v PD Kukučínov (LV)
 • 30.5.2023 CHEMOS - PPD Prašice (okres Topoľčany) - pozvánka
 • 31.5.2023 CHEMOS - AGRO-RACIO, Liptovský Mikuláš - pozvánka
 • 31.5.2023 Poľný deň Sagrop (SA)
 • 01.6.2023 CHEMOS - Agrochem Úpor (okres Trebišov) - pozvánka
 • 02.6.2023 CHEMOS - Agrocoop p.v.d. Hul (okres Nové Zámky) - pozvánka
 • 06.6.2023 Celoslovenské dni poľa, Oponice (okres Topoľčany) - link
 • 07.6.2023 Celoslovenské dni poľa, Oponice (okres Topoľčany) - link

Tu nájdete viac našich noviniek
Nájdite svojho konzultanta
Nájdite konzultanta