• OSR-with-bee.jpg
  • OSR-with-bee.jpg

Pozvánka na naše repkové dni poľa 2023

Výsledky našich repiek v roku 2022

Repka ozimná si dlhodobo upevňuje svoju pozíciu medzi plodinami na slovenských poliach a môžeme povedať, že dlhodobo patrí medzi ziskové plodiny. Ani tu by sme ale nemali zabúdať na to, že je dôležité, či na svoje polia zasejete repku, ktorá Vám dokáže poskytnúť úrodu 4,0 t/ha alebo 5,0 t/ha.

Ako si ale vybrať tú správnu? Veľa Vám určite napovedia výsledky nezávislých inštitúcií, akými sú napr. ÚKSÚP, UKZUS, SPZO, COBUR a iné. Okrem toho máte k dispozícii aj výsledky zo siete pokusov, na ktorých osivárske spoločnosti testujú svoje produkty.

V spoločnosti KWS sa každý rok usilujeme zlepšiť a čo najlepšie prispôsobiť sortiment našich produktov slovenským pestovateľským podmienkam a Vašim potrebám. Darí sa nám to aj vďaka tomu, že priebežne rozširujeme svoje repkové šľachtiteľské programy, na ktoré nadväzujú široké siete selekčných pokusov v najdôležitejších „repkárskych“ krajinách Európy - predstavuje to stovky pokusov v rôznych pôdnoklimatických podmienkach.

Z nich sa ďalej dostanú len tie najlepšie odrody, ktoré ďalej putujú na registračné, poloprevádzkové a prevádzkové pokusy na farmách v našej krajine. Slovensko je veľmi pestrá krajina a práve tieto pokusy nám majú odhaliť, či je vybraná odroda vhodná nielen pre Slovensko ako celok, ale aj pre konkrétnu lokalitu.

Prevádzkové pokusy:


Podnik Hybrid Zberová
vlhkosť (%)
Úroda hybridu
pri 8% (t/ha)
Úroda v % na
priemer pokusu
(multifir. pokusy)
PD Kozárovce (LV) HOSTINE
KWS PIANOS
HILLICO
UMBERTO KWS
7,4
7,7
7,9
7,7
5,06
5,05
5,04
5,02
 
Štefan Bertók SHR,
Kamenín (NZ)
HILLICO
HOSTINE
UMBERTO KWS
7,2
6,5
8,0
4,31
4,29
4,23
 
PVOD Drahovce (PN) KWS PIANOS
UMBERTO KWS
HILLICO
HOSTINE
7,5
7,6
7,8
7,7
6,28
6,14
5,99
5,85
 
PD Koválov (SE) HILLICO
UMBERTO KWS
HOSTINE KWS
PIANOS
6,3
5,6
5,4
6,3
5,18
5,13
5,11
5,01
 
POLISCHO, s.r.o.,
Gabčíkovo (DS)
UMBERTO KWS
HILLICO
HOSTINE
KWS PIANOS
5,0
5,2
5,0
5,2
4,52
4,51
4,47
4,26
 
PD Čachtice (NM) HILLICO
HOSTINE
KWS PIANOS
UMBERTO KWS
5,2
6,5
5,8
5,3
5,53
5,27
5,02
4,96
119
113
108
107
Ing. Tomáš Szabó - SHR,
Ladmovce (TV)
UMBERTO KWS
KWS PIANOS
HOSTINE
HILLICO
7,9
7,5
6,8
7,4
5,45
5,00
4,55
4,44
124
114
104
101
PPD Rybany (BN) HOSTINE
KWS PIANOS
HILLICO
UMBERTO KWS
6,3
6,6
6,0
6,1
5,72
5,45
5,36
5,17
 
Agrodružstvo
Bušince s.r.o. (VK)
HILLICO
HOSTINE
KWS PIANOS
UMBERTO KWS
9,9
10,4
7,7
8,1
4,31
3,87
3,76
3,50
 
Kremeň - Eko s.r.o.,
Horná Ždaňa (ZH)
KWS PIANOS
UMBERTO KWS
HOSTINE
HILLICO
5,2
4,8
5,0
5,1
6,35
6,20
5,56
5,13
 
Agrocoop-
poľnohospodársko-
výrobné družstvo Hul -
AGRADA (NZ)
HILLICO
HOSTINE
6,5
5,9
3,88
3,62
100
94
Kukučínov -
Poľnohospodárske
družstvo (LV)
KWS PIANOS
UMBERTO KWS
HOSTINE
HILLICO
7,0
7,6
6,5
8,5
5,30
5,17
5,13
4,76
98
96
95
88
PPD Prašice - AGRADA (TO) HILLICO
HOSTINE
8,4
8,6
5,96
5,94
102
102
PD "Ponitrie"
Preseľany (TO)
HOSTINE
HILLICO
KWS PIANOS
UMBERTO KWS
6,9
7,6
7,7
7,3
4,98
4,69
4,60
4,53
104
98
96
95
PD Svodín (NZ) HILLICO
UMBERTO KWS
HOSTINE KWS
PIANOS
8,3
8,6
9,2
8,3
4,18
3,94
3,65
3,47
113
106
98
93
PVOD Bíňovce (TT) UMBERTO KWS
KWS PIANOS
HILLICO
HOSTINE
7,3
7,3
6,5
7,1
6,21
5,88
5,34
4,80
115
109
99
89
AGROTIM spol. s r.o.,
Úpor (TV)
UMBERTO KWS
KWS PIANOS
HOSTINE
6,5
6,6
6,6
5,43
5,39
5,38
 
AGROCHEM-ÚPOR, s.r.o.
- AGRADA (TV)
HILLICO
HOSTINE
8,5
7,4
5,55
5,54
102
102

Bežné plochy:

Podnik Hybrid Zberová
plocha (ha)
Úroda hybridu
pri 8% (t/ha)
Zberová
vlhkosť (%)
PD Sokolce (KN) UMBERTO KWS 30 4,40 9,0
Levil s.r.o., Belža (KS) UMBERTO KWS 28 4,00 8,0
PD Perín (KS) UMBERTO KWS 120 3,55 8,0
Mitalli s.r.o., Streda nad Bodrogom (TV) UMBERTO KWS
HILLICO
20
80
4,20
3,50
8,0
7,8
PD Chynorany (PE) HYBRIROCK
HYBRIROCK
UMBERTO KWS
HOSTINE
HILICO
43
27
15
37
6
4,50
4,47
4,47
4,70
4,37
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
PPD Prašice (TO) UMBERTO KWS
UMBERTO KWS
80
20
5,00
5,30
8,0
8,0
PD Preseľany (TO) HILICO
UMBERTO KWS
22
55
4,05
3,00
7,0
6,0
PPD Rybany (BN) UMBERTO KWS 35 4,48 7,0
Marián Petreje SHR,
Dolné Naštice (BN)
UMBERTO KWS 7 5,20 6,0
PD Krupá, Dolná Krupá (TT) UMBERTO KWS 213 4,45 8,0
RDP Dolné Dubové (TT) UMBERTO KWS
HILLICO
77
70
4,00
3,70
7,0
6,0
PD Siladice (HC) UMBERTO KWS 34 3,67 7,0
Agroreal a.s., Streda
nad Bodrogom (TV)
UMBERTO KWS 15 4,80 8,0
AGROTIM spol. s r.o.,
Úpor (TV)
UMBERTO KWS 16 4,40 8,0
AGREN, s.r.o., Trebišov (TV) UMBERTO KWS 52 3,85 8,0
L.D.FARM s.r.o., Cestice (KS) UMBERTO KWS 30 4,30 8,0
PVOD Drahovce (PN) UMBERTO KWS 150 4,12 8,0
PD Kátlovce TT) UMBERTO KWS 46 4,70 7,0
PD Zlatý Klas Urmince (TO) UMBERTO KWS
HILLICO
40
20
4,23
4,32
8,0
8,0
PD "BREZINA"
PRAVOTICE,
družstvo (BN)
HYBRIROCK 25 5,2 6,0
Ľuboš Kráľ SHR, Biskupice (BN) HYBRIROCK 15 5,10 8,0
PD Sekčov v Tulčíku (PO) HILLICO 28 3,80 8,0
PD Tekovské Lužany (LV) UMBERTO KWS
UMBERTO KWS
UMBERTO KWS
70
42
45
4,78
4,18
4,51
8,0
8,0
8,0
PD Cabaj- Čapor (NR) HYBRIROCK
UMBERTO KWS
66
84
3,00
3,70
8,0
8,0
Lúčnica s.r.o.,
Lúčnica nad Žitavou (NR)
UMBERTO KWS 104 4,09 8,0
PD Kozárovce (LV) UMBERTO KWS
UMBERTO KWS
HILLICO
HILLICO
66
43
36
12
4,01
4,22
4,21
4,09
8,0
8,0
8,0
8,0
PD Kukučínov (LV) UMBERTO KWS 30 4,60 8,0
Compacta agro a.s.,
Alekšince (NR)
UMBERTO KWS
UMBERTO KWS
45
32
3,10
3,70
8,0
8,0
AGRO - DRUŽSTVO
Trebatice (PN)
UMBERTO KWS 30 4,96 6,0
PD Okoč-Sokolec (DS) UMBERTO KWS 70 2,93 8,0
PD Svodín (NZ) UMBERTO KWS 150 3,60 8,0

Tu nájdete viac našich noviniek
Nájdite konzultanta