ALVARO KWS

Stabilné úrody a vysoká odolnosť proti vyzimovaniu

 • Typ odrody: hybrid
 • Rýchlosť rastu na jeseň: rýchla
 • Rýchlosť rastu na jar: rýchla

Charakteristika

 • Termín kvitnutia: stredne skorý
 • Termín dozrievania: stredne skorý
 • Výška rastliny: veľmi vysoká
 • Úroda semien: vysoká
 • Úroda oleja: veľmi vysoká

 • Olejnatosť: veľmi vysoká
 • Odolnosť proti vyzimovaniu: veľmi vysoká
 • Odolnosť proti poliehaniu: vysoká
 • Odolnosť proti fómovej hnilobe: vysoká
 • Odolnosť proti sklerotínii: stredná

ALVARO KWS dátový hárok
Nájdite svojho konzultanta