Novinky KWS na sezónu 2021

KWS_2021_jariny_katalog2.png

Bratislava, 20.10.2020

Každoročne sa snažíme obohatiť náš sortiment o nové výkonné produkty a prispôsobiť náš sortiment požiadavkám trhu. Inak tomu nebude ani v tomto roku, ako sa môžete presvedčiť v našom novom katalógu.

Do predaja zavádzame tri nové hybridy, a to:

  • KWS CALVINI (FAO 160) - náš najskorší silážny hybrid, ktorý veľmi dobre odoláva chladu v počiatočných fázach rastu. To ho predurčuje na pestovanie v severných oblastiach Slovenska. Tento hybrid dokáže dozrieť aj vo vysokých nadmorských výškach, ktoré sú ešte vhodné pre pestovanie kukurice. Aj v týchto pre kukuricu už extrémnych podmienkam dokáže vytvoriť kvalitnú siláž s veľmi skorým termínom zberu.
  • KWS INTELIGENS (FAO 390) - stredne neskorý zrnový hybrid určený do podmienok kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. Vyznačuje sa vynikajúcou medziročníkovou stabilitou. KWS INTELIGENS bol jedným z najvýkonnejších hybridov nadnárodných pokusov v roku 2018 a celkovo najvýkonnejší hybrid vo svojom skorostnom segmente v roku 2019.
  • KWS LUKAS (FAO 520) - neskorý silážny hybrid určený do kukuričnej výrobnej oblasti. Môže sa pochváliť veľmi vysokou odolnosťou voči poliehaniu, mohutnosťou, nadpriemerným klasom a silným staygreen efektom, ako aj výbornými silážnymi parametrami.

V tohtoročnom katalógu sa dozviete viac aj o morení INITIO a INITIO INSECT+, či o zrnových hybridoch s označením PLUS4GRAIN.

Prajeme vám úspešnú pestovateľskú sezónu!

Nájdite svojho konzultanta