• zuckerruebe_im_boden.jpg
  Zpracování půdy
  pro cukrovou řepu

Zpracování půdy pro cukrovou řepu musíte vždy přizpůsobit stanovišti. Zpracováním půdy vytváříte předpoklady pro výsevní lůžko, přivádějící kapilární vodu k semeni.

Na co byste rozhodně měli pamatovat při zpracování půdy pro cukrovou řepu:

 • V zásadě bez ohledu na to, které způsoby zpracování půdy používáte, byste měli jednou ročně prokypřit půdu do hloubky ornice pro dobrý růst kořenového systému cukrové řepy.

 • Kromě toho byste měli zpracování půdy provádět za optimálních vlhkostních podmínek, abyste zabránili zhutnění půdy. Cukrová řepa reaguje na zhutněné útvary
  a vrstvy v půdě a na slámnaté matrace rozvětvením kořenů, tj. nevytváří bulvu, ale vzniká několik laterálních kořenů, což vede ke ztrátám výnosů.

Předseťová příprava půdy

Chcete maximální výnosy? Pak věnujte pozornost optimální předseťové přípravě. Optimální předseťová příprava vytváří základní nutný předpoklad pro vysokou vzešlost a maximální výnosy.

Cílem je urovnaná, homogenní, jemně hrudkovitá, na povrchu kyprá půda připravená k setí.

Kromě toho by půda připravená k setí měla splňovat následující kritéria:

 • Provzdušnění půdy na povrchu pro rychlejší a lepší ohřev.
 • Přivedení kapilární vody k výsevnímu lůžku.
 • Jemná hrudkovitá struktura nad výsevním lůžkem (2–3 cm), aby semena byla překryta jemnou půdou. Uspokojení nároku po vodě pro klíčení.
 • Střední až větší hrudky na povrchu půdy
  • ochrana před ztrátou vody odpařováním
  • prevence před rozplavením povrchu a následným půdním škraloupem
  • dobrá infiltrace vody při deštích
Předseťová příprava pro cukrovou řepu by měla probíhat do hloubky 3 až max. 10 cm a stejně jako při základním zpracování je absolutně nutné vyvarovat se zhutnění půdy.

Závěry z mnohaletých porovnávání výnosů při rozdílném zpracování půdy:

Náhrada orby kypřením se rozšířila na těžkých půdách. Kypření by mělo jít do hloubky 25 – 35 cm, při nižší vlhkosti půdy a je nutno řešit zaplevelení přezimujícími plevely.

Setí do mulče se uchytilo v pěstování řepy zejména během posledních desetiletí a nahradilo standardní orbu a předseťovou přípravu.
U této metody je zvláště cenné snížení větrné a vodní eroze.

Najděte svého obchodního zástupce