KWS PHILIP

MOĆAN PROIZVODNI POTENCIJAL

FAO 510

  • Visok prinos zrna u intenzivnim uslovima proizvodnje
  • Izuzetno dobro reaguje na intenzivniju agrotehniku
  • Veoma dobar rani porast

Prednosti

  • Razgranata metlica omogućava veliku produkciju polena i efikasniju polinaciju
  • Izražen staygreen
  • Dugačak klip sa velikim brojem zrna u redu
  • Visoka tolerantnost na fuzarijum stabla i klipa

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 68 – 75.000

Saznaj više KWS PHILIP
Kontakt