KWS PHILIP

ODLIČAN RANI PORAST I PRINOS

FAO 510

  • Visok prinos zrna u intenzivnim uslovima prouzvodnje
  • Veoma dobar rani porast
  • Razgranata metlica omogućava veliku produkciju polena i efikasniju polinaciju

Preporuke za setvu

  • Izražen staygreen
  • Dugačak klip sa velikim brojem zrna u redu
  • Visoka tolerantnost na fuzarijum stabla i klipa

Kontakt