ROMANELLA KWS

Visok prinos šećera

  • Najnovija KWS genetika
  • Visok prinos korena i šećera
  • Visoka tolerantnost na sušu

Prednosti

  • Visoka tolerantnost na Rizomaniju i Cerkosporu
  • Veoma dobar tehnološki kvalitet korena
  • Pogodna za srednje termine ubiranja

Prosečni rezultati KWS sorata za registraciju u Srbiji 2015-2016. godine (2 godine)

Saznaj više ROMANELLA KWS
Kontakt