PROGAS F1

Namenski hibrid za pripremu silaze za biodizel

  • Godina registracije 2018
  • Namenski hibrid za pripremu silaže za proizvodnju biogasa
  • Otporon na najvaznije bolesti

Prednosti

  • Vrlo visok prinos silaze
  • Visok pprinosi metana
  • Vreme siliranja kada je zrno u mlecno - vostanoj fazi zrelosti, sto odgovara vremednu od 15. maja
  • Posle siliranja, moguca je postrna setva
Kontakt