AMAROC

FAO 230

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybridu: trojlíniový
  • Typ zrna: medzityp
  • Výška rastlín: veľmi vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
  • Uvoľňovanie vody: rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 82 – 87 tis./ha

Popis

Veľmi skorý silážny hybrid určený do zemiakarskej výrobnej oblasti. Mohutný AMAROC zaujme na prvý pohľad, lenže ako dobre vieme, siláž nie je vec vzhľadu, ale merateľných parametrov. Výšku úrody dokázal v rámci prevádzkových pokusov ÚKSÚP už v roku 2016, keď bol najvýkonnejším hybridom vo svojom segmente a v priemere za 2 roky dosiahol úrodu 110,6 % suchej hmoty. Zaregistrovaný bol už po dvoch rokoch skúšania. Stabilne vysoké úrody dosahoval aj naprieč Európou, čo potvrdzuje jeho registrácia na Ukrajine, v Nemecku, vo Švajčiarsku a v Rusku.

AMAROC dosiahol v roku 2018 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 62,4 g/kg, tuk – 29 g/kg, popol – 40 g/kg, škrob – 334,2 g/kg, cukry – 111,7 g/kg, NDV – 388,2 g/kg, ADV – 208,9 g/kg, ADL – 27,9 g/kg, stráviteľnosť NDV – 43,1 %, NEL 1x – 6,8 MJ/kg a energetický produkčný mliekový potenciáldosiahol hodnotu 27,1 kg. Úroda suchej hmoty sa pri tomto hybride aj v extrémnom roku 2018 pohybovala na úrovni 23,5 t/ha pri zberovej sušine 33,5 %.

kws_sk_amaroc_grafik_2020.jpg

Dátový hárok AMAROC
Nájdite svojho konzultanta