AMAROC

FAO 230

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na bioplyn

Charakteristika

  • Typ hybridu: trojlíniový
  • Typ zrna: medzityp
  • Výška rastlín: veľmi vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné až stay-green
  • Uvoľňovanie vody: rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 82 – 87 tis./ha

Popis

Veľmi skorý silážny hybrid určený do zemiakarskej výrobnej oblasti. Tento hybrid zaujme na prvý pohľad svojou mohutnosťou. Ako však dobre vieme, siláž nie je vec vzhľadu, ale merateľných parametrov. AMAROC vyniká aj v tejto oblasti – výšku úrody dokázal v prevádzkových pokusoch ÚKSÚP už v roku 2016, keď bol najvýkonnejším hybridom vo svojom segmente a v priemere za 2 roky dosiahol úrodu 110,6 % suchej hmoty. Zaregistrovaný bol už po dvoch rokoch skúšania. Stabilne vysoké úrody dosahoval aj naprieč Európou, čo potvrdzuje jeho registrácia na Ukrajine, v Nemecku vo Švajčiarsku a v Rusku.

AMAROC dosiahol v roku 2019 v laboratórnych rozboroch silážnej hmoty tieto výsledky: NL – 63,1 g/kg, tuk – 23,4 g/kg, popol – 36,2 g/kg, škrob – 280,2 g/kg, vodorozpustné cukry – 145,6 g/kg, NDV – 447,9 g/kg, ADV – 188,3 g/kg, ADL – 11,3 g/kg, stráviteľnosť NDV – 43 %, NEL 1x – 7,3 MJ/kg a EPMP 22,1 kg. Úroda suchej hmoty sa pri tomto hybride v roku 2019 pohybovala na úrovni 23 t/ha pri zberovej sušine 30,5 %.

kws_sk_amaroc_grafik_2020.jpg

kws_sk_amaroc_graf_2020.png

Dátový hárok AMAROC
Nájdite svojho konzultanta