MAGENTO

FAO 290

  • Hlavné využitie: na zrno
  • Doplnkové využitie: na bioetanol

Charakteristika

  • Typ hybridu: dvojlíniový
  • Typ zrna: konský zub
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: rýchle
  • Uvoľňovanie vody: veľmí rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 77 – 82 tis./ha

Popis

Skorý zrnový hybrid určený do podmienok repárskej a kukuričnej výrobnej oblasti, kde poskytuje medziročne vysoké úrody pri veľmi nízkej zberovej vlhkosti. Veľmi rýchle uvoľnovanie vody dovoľuje pozberať MAGENTO výrazne skôr a pripraviť tak pôdu pre následné plodiny s časovým predstihom. V parametri zberovej vlhkosti prekonáva aj skoršie hybridy kukurice. MAGENTO dosiahlo najvyššiu úrodu suchého zrna v interných prevádzkových pokusoch organizovaných na Slovensku v roku 2018 a rovnako aj v 2017 vo svojom sortimente. Tento skorý zrnový hybrid exceloval aj v podmienkach Rakúska a okolitých krajín.

Na priloženom grafe vidno úrodový rozdiel medzi MAGENTOM, dvomi potenciálnymi novošľachtencami a referenčným hybridom KWS 2370. MAGENTO prekonalo všetky 3 s markantným úrodovým rozdielom a rovnako aj s rozdielom v zberovej veľkosti . Rozdiel v úrode medzi MAGENTOM a starším hybridom KWS 2370 bol až 0,4 t/ha, čo je pri takto skorom hybride vynikajúci šľachtiteľský výsledok.

KWS-MAGENTO-graphic.png

Dátový hárok MAGENTO
Nájdite svojho konzultanta