AMBROSINI

FAO 190

  • Hlavné využitie: na siláž
  • Doplnkové využitie: na zrno

Charakteristika

  • Typ hybridu: trojlíniový
  • Typ zrna: tvrdý
  • Výška rastlín: vysoká
  • Dozrievanie rastliny: pozvoľné
  • Uvoľňovanie vody: rýchle
  • Počet rastlín pri zbere: 90 – 95 tis./ha

Popis

AMBROSINI je univerzálne využiteľný hybrid vhodný najmä do zemiakarskej výrobnej oblasti. V repnej a v kukuričnej výrobnej oblasti je použiteľný hlavne na zber suchého zrna vo veľmi skorých termínoch zberu (jeho zberová vlhkosť je v poslednej dekáde septembra 14 %). Vyznačuje sa pozvoľným dozrievaním rastliny a rýchlym uvoľňovaním vody zo zrna. Výborná odolnosť proti chladu a rýchly počiatočný vývoj tohto hybridu umožňujú pestovať ho aj v najchladnejších pestovateľských polohách.

Vďaka fixnému typu klasu reaguje pozitívne na zahustenie porastu zvýšením úrody zrna aj silážnej hmoty. AMBROSINI je vďaka tomu ideálnym hybridom pre pestovateľov s obmedzenou výmerou plochy vyhradenou na kukuricu.

Dátový hárok AMBROSINI
Nájdite konzultanta