• _mg_5864.jpg
    Řepka – rizika zimy
  • _mg_5864.jpg
    Řepka – rizika zimy
  • _mg_5864.jpg
    Řepka – rizika zimy

Zima – výzva pro mladou rostlinu řepky

V zimě, zvláště od listopadu do února, může řepku poškodit sníh
a mráz.

Abiotické poškození jako je vymrznutí může významně ovlivnit ziskovost pěstování řepky v důsledku následných ztrát.

Následující údaje jasně zachycují existující rizika a jejich možné následky pro rostliny řepky.

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Kromě odrůdových rozdílů řepky v citlivosti na poškození rostlin nízkými teplotami ukazuje následující tabulka důležité příčiny poškození, ovlivnitelné faktory a možná preventivní opatření:

Pozorovaný jev Příčina poškození v zimě Možná preventivní opatření:
Přerostlý porost (délka vrcholu větší než 5 cm) Příliš vitální odrůda Upravit výběr odrůdy podle termínu setí
Příliš časný datum setí Upravit výsevek podle termínu setí
Příliš vysoká hustota setí Použití růstových regulátorů
Příliš vysoký příjem N Upravit hnojení
   
Zvýšená citlivost na mráz Nadměrný příjem dusíku na podzim Upravit hnojení dusíkem
Zamoření porostu škůdci Provést aplikaci insekticidů
Pozdní aplikace herbicidu, v nadměrné dávce Provést aplikaci herbicidu před vzejitím nebo časně po vzejití
Přetržené kořeny Příliš rychlý vývoj na podzim Upravit termín setí a výběr odrůdy
Bujný růst na podzim Vyvarovat se nadměrnému přísunu dusíku
Střídavé zmrznutí a rozmrznutí půdy, tvrdá zmrzlá půda Zabezpečit dobrý přísun živin
Usychání rostlin Poškození listů hnojivem Včasné setí, správný přísun živin, výběr odrůdy, znovu utužení nadměrně rozpracovaných půd, nepoužívat prášková hnojiva při počáteční aplikaci dusíku

Zdroj: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Najděte svého obchodního zástupce