• zuckerruebenbestand.jpg
    Şeker Pancarında Bitki Besleme ve Gübreleme

Şeker pancarında gübreleme hakkında faydalı ipuçları ve tavsiyeler

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde verim ve kalite kayıplarını önleyebilmek için gübreleme uygulaması çok önemlidir. Şeker pancarının münavebe içinde birincil ve iz besin elementlerine ihtiyacının yüksek olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu talep nedeniyle, pancar yetiştirmeye başlamadan önce temel gübre uygulaması yapılması tavsiye edilmektedir. Şeker pancarı yetiştirilen yıl içinde dahi, toprağa sık sık potasyum, fosfor içerikli gübre uygulanabilir.

Şeker pancarının kg/da başına besin maddesi gereksinim değerleri ve Gübrelemeye İlişkin Kılavuz İlkeleri, (Rostock’ta bulunan Alman Tarım Analiz ve Araştırma Kuruluşuna göre 2004, İçerik Sınıfı C)

Beklenen verim Toplam besin maddesi talebi değerleri (kg/da)
t pancar/da P205 K20 MgO
6 11-12 45-47 9-10
7 13-14 52-55 10-12
8 15-16 60-65 12-13

Besin maddesi dönüşümü

Element Dönüşüm Oksit Dönüşüm Element
P x 2,29 P20 x 0,44 P
K x 1,21 K20 x 0,83 K
mg x 1,66 MgO x 0,60 mg
Ca x 1,40 CaO x 0,71 Ca