• kws_sugarbeet_header_18.jpg
    Külleme

Külleme Hastalığı (Erysiphe betae)

Şeker pancarının Cercospora’dan sonra ikincil önemli yaprak hastalığı olup, etmeni Erysiphe betae mantarıdır. Mantar, üretim yılının nisbi hava nemi ve sıcaklık seyrine göre genellikle Temmuz sonu Ağustos ortasında ortaya çıkıp zarar yapar ve hasada kadar bitki yapraklarının güneş ışığı alımını engelleyerek asimilasyonu yavaşlatır. Mantar, pancar yapraklarının üzerini grimsi-beyaz unsu bir tabaka ile kaplar. Bu ince beyaz tabaka halk arasında “bitkinin olgunlaştığı ve artık hasat zamanının geldiği” kanısını çağrıştırsa da bu kanı son derece yanlıştır.

Halbuki, külleme şeker pancarının şeker biriktirmesini engeller, kök büyümesi azalır, bitkinin solunumu artar, yeşil yaprak alanını azaltarak fotosentetik yolları bloke eder. Hastalığın etkisi en çok, geç ekim yapılan bitkilerde görülür ve şeker pancarında % 30 şeker verimi kayıplarına sebep olabilir ancak hastalığa karşı toleranslı çeşitlerin ekilmesi, genetik dayanıklılık mekanizmasını devreye soktuğu için bu hastalığın görüldüğü bölgelerde daha verimli sonuçlar doğurmaktadır.