• kws_sugarbeet_header_18.jpg
    Rhizoctonia

Kahverengi Kuru Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani)

Hastalığın etmeni Rhizoctonia solani mantarıdır. Bu mantar, toprakta canlı bitki dokuları ve cansız organik kalıntılar üzerinde 3 yıl canlı kalabilmektedir. Hastalık genelde sıcak (>25 °C) ve yağışlı hava şartlarında doğal direnajı zayıf ıslak topraklarda görülür. Genellikle ilk olarak bitkinin yaprakları birden solar ve yapraklarda dıştan içe doğru kloroz oluşur, bulaşık köklerde gelişme durur. Kökün toprağın hemen altındaki üst kısımlarında grimsi-kahverengi’den siyaha çalan benekler halinde çürümüş noktalar göze çarpar ve kök yüzeyinde çatlaklar meydana gelir. Daha ilerleyen safhalarda bu çürüyen noktalar birbirleriyle birleşirler. Kökün enine kesiti alındığında sağlıklı ve hastalıklı olan kısımlar açık bir şekilde görülür.

Rhizoctonia solani’nin toprakta yayılmasının daha çok dışsal etmenler (münavebeye uyulmaması, hava koşulları, toprağın yapısal zararı, salma sulama uygulamaları) tarafından tetiklendiği kabul edilmektedir.

Yapılan test ve deneme sonuçlarına göre hastalık șeker içeriğini %60’dan daha fazla etkileyebilmektedir. Hastalıktan etkilenen pancarlar silolama esnasında çürüyerek silonun erken bozulup ișleme kalitesini de bir hayli düșürmektedir. Bu nedenle hastalıkla ağır bulașık pancarları tarladan uzaklaștırmak gerekmektedir.

Zararı Azaltıcı Önlemler

Danışmanınızı bulun