• kws_sugarbeet_header_18.jpg
    Rhizomania

Rhizomania (Kök Sakallanması) Hastalığı

  • Viral bir hastalıktır.
  • Toprak kaynaklı bir mantar (Polymyxa betae) tarafından taşınır.
  • Hastalık, su ve toprak taşınması ile bulaşmakta olup, bulaşma için en uygun toprak sıcaklığı: 25 ºC
  • Konukçu bitkiler: yemlik pancar, pazı, kırmızı pancar, ıspanak vb.
  • Hastalığı yayan virüsler toprakta yaklaşık 20 yıl kadar yaşayabilirler.
  • Risk faktörleri: geçirgensiz ağır topraklar, durgun su, ortak kullanılan zirai alet ve ekipmanları.

Hastalığın Belirtileri

İlkbahar sonu yaz ayları başında görülebilir. Tarlada öbek öbek şekilde hastalıklı bitkilerin yaprakları sararır ve azot noksanlığını andıran belirtiler meydana getirir. Bitkilerin yaprak aya ve sapları uzar. Kökler sakallanır ve yeterince büyüyemeyip küçük kalırlar. Köklerin boyuna kesiti alındığında sarı kahverengi kanallar olduğu gözlemlenir.

Rhizomania hastalığının tanısı sadece laboratuvar analizleriyle mümkündür. Çeşit seçimi zararın engellenmesinde atılması gereken ilk adımdır. Bulaşık olmayan sahalarda da yüksek verimli çeşitler seçilmelidir. Islahın en önemli amacı farklı hastalıklara dayanıklılık özelliklerini tek çeşitte toplayarak yüksek verime ulaşmaktır.