• rapsanbauplaner_30_aussaat_1.jpg
  Kolza Ekimi

Kolza ekimi - ekim tarihi, ekim yöntemi ve tohum oranı hakkında her şeyi öğrenin!

“Ne ekersen onu biçersin!” Çok eskilere dayanan bu bilgece sözün kolza için ayrı bir önemi vardır. Almanya’da kolza ekimi Ağustos’ta ve en geç Eylül’ün başında yapılmaktadır.

Maksimum verim elde edebilmek için, kolza kıştan önce ideal gelişim sürecine sokulmalı ve şunlar hedeflenmelidir:

 • Bitki yoğunluğu: 30-50 bitki/m²
 • 8-10 (12) gerçek yaprağa sahip kuvvetli bitkiler
 • Taç kısmında çapı >8 mm ve uzunluğu >20 cm olan kalın kök
 • Bitkiler, kışı, sap ekseni uzunluğunun 2 cm’den kısa olduğu çiçek aşamasındayken geçirmelidir.
 • Tarla çıkışının yeknesak olması, ilerideki bitki büyümesi yönetimi aşamasını kolaylaştırır.

 • Tohum yatağının yapısı, ekim zamanından daha kritik bir faktördür.
 • Toprak işlemede olduğu gibi, tohum yatağının hazırlanmasında da ideal şekilde çalışılmalıdır.
 • “Yoğurma” ve “sıvama”dan kesinlikle kaçınılmalıdır.
 • Kurak koşullarda bile çimlenmeyi sağlamak için, iyi sıkıştırılmış ince kırıntılı tohum yatağı.

Toprak yapısı, kolza bitkisinin daha çok gelişebilmesi için kilit öneme sahiptir. Tohum tanesinin toprağa iyi temas etmesi, maksimum verim elde etmenin ön koşuludur.

Kolza tohumu çimlenme için ışığa ihtiyaç duyduğundan, ekim derinliği tahıllara kıyasla belirgin şekilde daha az tutulabilir. Kolza taneleri küçük olduğu için, tohumların şişmesi için gerekli çimlenme suyu miktarı da azdır.

Dolayısıyla, ideal koşullar altında 1 cm’lik bir ekim derinliği yeterlidir. Topraktaki nemin yetersiz olması durumunda, tohum 3 cm derinliğe kadar yerleştirilebilir. Bununla birlikte, daha derin ekim derinliklerinde tarla çıkışı belirgin derecede azalır. Bunun sebebi, küçük kolza tohumlarının çimlenme gücünün düşük olmasıdır.

İdeal bitki yoğunluğu, bitki gelişimine yakından bağlıdır:

 • Ekim geciktiğinde ya da zorlu ekim şartlarında gerçekleştirildiğinde, en fazla sekiz gerçek yaprağın gelişmesi beklenir. Böyle bir durum için önerilen bitki yoğunluğu, m2 başına 50-60 bitkidir.
 • Ekim erken ya da ideal koşullar altında gerçekleştirildiğinde ise kolza bitkisi genellikle 12’den fazla gerçek yaprak oluşturur. Bu nedenle, ekinin fazla büyümesi önlenmeli ve dolayısıyla, istenen bitki yoğunluğu m2 başına 40 bitki düzeyine düşürülmelidir (tohumların tek tek ekildiği ve ideal şekilde dağıtıldığı durumlarda 30’a kadar indirilebilir).

Çeşit seçiminin, ekim tarihine göre yapılması, tohum oranının hesaplanması için önemlidir. İdeal ekim penceresi ve istenen bitki yoğunluğu hakkında bilgilere, Çeşit Danışmanımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda risk ödeneği ayırmanız gerekir:

 • Tarla çıkışının azalması (hasırların dağılımı, kaynaşma, siltlenme riski)
 • Lahana kök sineği ve lahana gövdesi pire böceği istilası
 • Ekimin çok geç yapılması

Danışmanınızı bulun

Bölgenizdeki koşullara en uygun mahsulün hangisi olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Zararlılar ya da hastalıklarla ilgili sorunlar mı yaşıyorsunuz? En yüksek verimi ve en iyi sonuçları nasıl elde edebileceğiniz ile ilgili sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyarız.