• junge_zuckerrueben.jpg
  Şeker pancarı Ekimi

İdeal Şeker Pancarı Ekimi Nasıl Olmalıdır

Ekim - başarılı hasatın temelidir

Maksimum şeker verimi elde edebilmek için, tarladaki bitki sıklığı 18-24 cm aralığındaki ekim mesafesine göre değişmekle birlikte yaklaşık 9.200 ile 12.000 bitki/da arasında olmalıdır. Optimum bitki sıklığı ise 10.000 bitki/da'dır.

İdeal bitki sıklığını sağlayabilmek için, don, zararlılar ya da siltlenme gibi sebeplerle kayıplar ortaya çıkabilecek kayıplar da göz önünde bulundurmalı ve yaklaşık 11.000 bitki/da tohum ekmelisiniz. Önerilen bitki sıklığına ulaşabilmek için ekim mesafelerini aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz;

 • Sıra üzeri: 18-24 cm
 • Sıra arası: 45-50 cm

Şeker pancarınızın çimlenmesini kendiniz kontrol edebilirsiniz;

 • Zorlu çıkış koşullarında sayım yapmak faydalıdır.
 • Sayım yapılan alan toplamı 10 m2 olmalıdır.
 • Sıra arası mesafesinin 45 cm olduğu durumda: Her biri 11,11 m olan 2 sıra sayılmalıdır
 • Sıra arası mesafesinin 50 cm olduğu durumda: Her biri 10,00 m olan 2 sıra sayılmadır
 • Hektar başına bitki popülasyonunu belirlemek için 1000 ile çarpın.

Şeker Pancarı için Ekim Zamanı: Mümkün olduğunca erken, gerektiği kadar geç!

Şeker pancarı tarımında ekim zamanı, arıtılmış şeker varlığını ve kök verimini etkiler. Ekim zamanı geciktirilirse pancarın yetişme süresi kısalır, olgunlaşması gecikir, gübreden beklenen randıman alınamaz.bu nedenle ekimin mümkün olduğunca erken yapılması gerekir. Bununla birlikte, şunu aklınızda bulundurun: “Ekim zamanından önce tohum yatağı hazırlığı gelmektedir.”

Bu nedenle:

 • Ekim için ideal zaman genellikle bölgeye göre değişmekle birlikte Mart ortası ile Nisan ortası arasındaki dönemdir.
 • Yalnız, geç don riski olan bölgelerde erken ekimde dikkatli olmak gerekir! Pancarlar özellikle kotiledon yaprak aşamasında dona karşı oldukça duyarlıdır.

Ekim zamanının belirlenmesinde dikkate alınması gereken kriterlerden biri de toprak sıcaklığıdır. Pancar tohumları 4- 5°C’de çimlenmeye başlar fakat hızlı ve yeknesak bir çıkış için sıcaklığın 10 - 12°C olması gerekir.

Hassas bir şekilde çalışarak başarınızın temelini oluşturun!

Şeker pancarı için ekim derinliği

Şeker pancarı tohumları, 2-3 cm derinliğe ekilmelidir. Kılcal bağlantıyı garantilemek için, pelet düzgün bir şekilde işlenmiş bir katman üzerine yerleştirilmelidir.

Şeker pancarı tohumlarının ideal derinliğe ekilmesi ve çok derine ekilmesi arasındaki fark:

İdeal ekim derinliğine ekilmiş

İdeal ekim derinliğine ekilmiş

Tohumun çok derine ekilmesi - geniş kapsama

Tohumun çok derine ekilmesi - geniş kapsama